Військова справа

Записів у цьому списку: 25

Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні [Текст] : [посібник] / А. К. Гук, В. М. Олуйко, В. Я. Прошко, В. В. Толкованов (ред.)Вихідні дані: Київ : Крамар, 2011Опис: 199 с. : табл. : Бібліогр.: с. 193-198. - 1000 пр. ; 64х45/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 321.7:352](075) /П 61 (1).
Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина [Текст] : підручник ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет внутрішніх справ / за заг. ред.: Є. Д. Моісеєва, Ю. І. Римаренка, В. І. ОлефіраВихідні дані: Київ : КНТ, 2008Опис: 816 с : бібліогр.: с. 810 - 815. - 1 000 прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 342.95:351.74(075.8) (1).
Антропологія війни. Case study: дивізія <<Галичина>> [Текст] : монографія / М. Гримич ; [консульт. Р. Колісник ; упоряд. фото І. Аркуша].Вихідні дані: Київ : Дуліби, 2017Опис: 256 с.: іл : 500 пр. (в опр.) ; 70х100/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94:392](477.8) (1).
Виховання козака-лицаря [Текст] : [книга] / В. Я. ТимофєєвВихідні дані: Дніпро : Середняк Т. К., 2019Опис: 212 с. : іл., фот : Бібліогр.: с. 181-184. - 500 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 355:373.3/.5.035](477) /Т 41 (1).
Військо Української революції 1917—1921 років [Текст] / Євген Пінак, Микола Чмир ; [під заг. ред. К. Галушка]Вихідні дані: Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2017Опис: 432 с. : іл : 3000 пр. (в опр.) ; 84х108/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(477) (1).
Військова психологія: методологічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / П. М. ЛісовськийВихідні дані: Київ : Кондор, 2017Опис: 290 с. : Бібліогр.: с. 268-289. - 500 пр. (в опр.) ; 60х80 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 159.98(075.8) /Л 63 (1).
Добробати [Текст] : [історія подвигу батальйонів, що врятували країну] / К. Гладка, Д.Громаков, В. Миронова [та ін.] ; [передм. А. Авакова]Вихідні дані: Харків : Фоліо, 2018Опис: 568, [2] с. : фото : 1000 пр. (в опр.) ; 70х100 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 355.216"2014/..." /Д 56 (1).
Завжди на захисті [Текст] = Any time ready to defend / Беата Куркуль ; [пер. англ. Д. Волосєйкіна, ред. М. Г. Верескун-Верескун]Вихідні дані: Ічня : Формат, 2019Опис: 186 с. : цв. іл. : 3000 пр. (в опр.) ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 355(477)"2014/..."(084)=161.2=111 (1).
Захист Вітчизни [Текст] : організація та методика викладання предмета : 10-11 класи / В. М. ЛелекаВихідні дані: Харків : Ранок, 2016Опис: 192 с. : табл : Бібліогр.: с. 147-149. - б. т ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 355:373.5.016](072) /Л 43 (2).
История военного искусства. Рабовладельческое и феодальное общество [Текст] : репринтное издание / А. А. СтроковВихідні дані: Киев : 2018, Центр учебной литературыОпис: 720 с.: рис : 300 прим. (в пер.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 355.48 /С 86 (1).
Історія війн і військового мистецтва [Текст] : у 3-х томах. Том 1: Від зачатків військової організації до професійних найманих армій (бл. 3060 р. до Христа - початок XVI ст.) / Л. Войтович, Ю. Овсінський ; вступ. сл.: Л. Войтовича, В. Голубка, В. Грицюка, Л. Кривизюка, Ю. Овсінського ; худож. О. А. ГугаловаВихідні дані: Харків : Фоліо, 2017Опис: 894 с.: іл. : 1500 прим. (в опр.) ; 84х108 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 355.48 /В 65 (1).
Історія українського війська [Текст] : в 2 ч. : [репринт. вид. 1936 р.] / І. Крипякевич, Ч. 1Вихідні дані: Київ : [б.в.], 1993Опис: 288 с. : іл : б.т ; б. ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94:355(477) (1).
Козацтво Буджаку XVIII-XIX століть [Текст] : наук.-попул. нарис / С. В. УшановаВихідні дані: Дніпро : Середняк Т. К., 2019Опис: 72 с : Бібліогр.: с. 70. - 500 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94:355](477)"17/18" (1).
Козацтво Буджаку XX-XXI століть [Текст] : наук.-попул. нарис / С. В. УшановаВихідні дані: Дніпро : Середняк Т. К., 2019Опис: 108 с : Бібліогр.: с. 100-103. - 500 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94:355](477)"19/20" (1).
Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни в різних типах закладів освіти [Текст] : метод. посіб. / О. І. Остапенко (ред.), М. Д. Зубалій, М. В. Тимчук ; НАПН України, Ін-т проблем виховання НАПН України.Вихідні дані: Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019Опис: 168 с. : рис : Бібліогр.: с. 157-167 і в кінці розд. - 300 пр ; 60х84/16.Наявність:
Методичний інструментарій формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни [Текст] : метод. посіб. / Б. Б. Шаповалов, З. М. Діхтяренко ; НАПН України, Ін-т проблем виховання.Вихідні дані: Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019Опис: 144 с. : табл : Бібліогр.: с. 127-141 і в кінці розд. - 300 пр ; 60х84/16.Наявність:
Освітні профілактичні програми [Текст] : навч. посібн. / Т. Е. БойченкоВихідні дані: Київ : Главник, 2006Опис: 125 с : Біблогр.: с.125-127. - 1000 прим ; 84х108/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 351:613 (1).
Особистісно орієнтовані технології національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об'єднаннях [Текст] : метод. посіб. / [Т. К. Окушко, Ж. В. Петрочко, В. І. Кириченко та ін. ; науч. ред. Т. К. Окушко] ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут проблем виховання НАПН України.Вихідні дані: Київ ; Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018Опис: 198 с. : Бібліогр. в кінці кожного розділу. - 200 пр. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 37.091.2:351.858(072) /О-75 (1), Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 37.091.2:351.858(072) /О-75 (1).
Поле битви ‒ Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" [Текст] : Воєнна історія України від давнини до сьогодення / [Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, та ін. ; упоряд. К. Галушко]Вихідні дані: Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017Опис: 352 с. : іл : 2000 пр. (в опр.) ; 84х108/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(477) (3).
Статути збройних сил України [Текст] : збірник законівВихідні дані: Київ : Видавець ПАЛИВОДА А. В., 2020Опис: 508 с : 300 прим ; 84х108/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 355/359 /С-78 (1).
 <<  <  1  2    >>

Працює на АБІС Коха