Позашкільна освіта

Записів у цьому списку: 14

Виховання козака-лицаря [Текст] : [книга] / В. Я. ТимофєєвВихідні дані: Дніпро : Середняк Т. К., 2019Опис: 212 с. : іл., фот : Бібліогр.: с. 181-184. - 500 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 355:373.3/.5.035](477) /Т 41 (1).
Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності в загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : метод. посіб. / [К. І. Чорна, І. М. Шкільна, К. О. Журба та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання.Вихідні дані: Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014Опис: 260 с. : табл : Бібліогр.: с. 254-259. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 37.015.31:17.22.1(072) (1).
Дозвілля в зарубіжних країнах [Текст] : Підручник / І. В. Петрова ; Міністерство освіти і освіти України , Київський національний університет культури і , Український центр культурних дослідженьВихідні дані: Київ : Кондор, 2005Опис: 408 с : 1000 прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 379.8(075.8) (1).
Етика відносин з природою [Текст] : навч.-метод. посібник / [О. Л. Пруцакова, Н. А. Пустовіт, А. О. Логінова, Г. П. Тарасюк] ; Інститут проблем виховання НАПН України, Лабораторія позашкільної освіти.Вихідні дані: Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019Опис: 180 с. : рис., табл : Бібліогр.: с. 176-178. - 300 пр ; 60х84/16.Наявність:
Зміст і технології позашкільної освіти для вихованців підліткового віку [Текст] : метод. рек. / А. В. Корнієнко ; НАПН України, Ін-т проблем вихованняВихідні дані: Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020Опис: 112 с. : рис., табл. : Бібліогр. в кінці розд. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 374(072) /К 67 (4), Читальний залШифр зберігання: 374(072) /К 67 (1).
Зміст і технології позашкільної освіти для старшокласників [Текст] : метод. рек. / О. В. Литовченко ; НАПН України, Ін-т проблем вихованняВихідні дані: Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020Опис: 104 с. : Бібліогр.: с. 90-92. - 300 пр. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 374(072) /Л 64 (5).
Інклюзивна освіта в ЗПО. Організація навчання / О. В. Боровська, Л. В. Вікарій, П. М. Герасименко [та ін.] [Текст]Вихідні дані: Київ : Шкільний світ, 2018Опис: 120 с.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 376 /І-65 (1).
Методика проведення уроків позакласного літературного читання в загальноосвітній школі: інноваційний підхід. 1–2 класи [Текст] : [Навч.-метод. вид.] / В. А. ТруноваВихідні дані: Харків : Ранок, 2016Опис: 96 с : Бібліогр.: с. 88-92. - б. т ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 373.3.016:82 (3).
Методика проведення уроків позакласного літературного читання в загальноосвітній школі: інноваційний підхід. 3–4 класи [Текст] : [навч.-метод. вид.] / В. А. ТруноваВихідні дані: Харків : Ранок, 2016Опис: 128 с : Бібліогр.: с.: 126-128. - б.т ; 60х90/16. Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 373.3.016:82 (3).
Методичні рекомендації щодо організації та проведення літніх мовних таборів на базі ЗНЗ [Текст] : [навч. вид.] / М. С. Тріфан, М. В. КуварзінаВихідні дані: Харків : Ранок, 2016Опис: 128 с. : табл., рис : б. т ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 373.016:811](072) /Т 69 (1).
Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : методичні рекомендації / [Т. В. Добко, І. І. Хемчян, Л. М. Бондар та ін. ; наукові редактори Л.Д. Березівська, Т. В. Добко]Вихідні дані: Київ : НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, 2017Опис: 90 с : Бібліогр.: с. 61-66. - 100 пр ; 64х84/16. Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 027.8:[37.035:172.15](083.132) (1), Читальний залШифр зберігання: 027.8:[37.035:172.15](083.132) (1).
Соціально-педагогічне проектування в закладах дошкільної, початкової та позашкільної освіти (контекст університетської підготовки соціономістів) [Текст] : навч.-метод. посібник / . Біла О. О. ; Мін-во освіти і науки України [та ін.].Вихідні дані: Одеса : Астропринт, 2019Опис: 192 с : Бібліогр.: с. 169-176. - 300 пр ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 37.013.42(072) (1).
Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи на уроках мистецтва та в позаурочний час [Текст] : монографія / [О. А. Комаровська, Н. Є. Миропольська, С. А. Ничкало, І. С. Денисюк, І. В. Руденко ; за ред. О. А. Комаровської] ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут проблем виховання.Вихідні дані: Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018Опис: 144 с : Бібліогр.: с. 131-132. - 100 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 37.016:374]:7 (2).
Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах : метод. посіб. / [А. Е. Бойко., А. В. Корнієнко, О. В. Литовченко та ін. ; за ред. В. В. Мачуського].Вихідні дані: Київ : Артмедіа прінт, 2017Опис: 272 с : Бібліогр.: с. 271. - 300 пр. (в опр.) ; 60х90 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 374(07) /Ц 62 (13).

Працює на АБІС Коха