Виховання

Записів у цьому списку: 28

Виховання козака-лицаря [Текст] : [книга] / В. Я. ТимофєєвВихідні дані: Дніпро : Середняк Т. К., 2019Опис: 212 с. : іл., фот : Бібліогр.: с. 181-184. - 500 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 355:373.3/.5.035](477) /Т 41 (1).
Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності в загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : метод. посіб. / [К. І. Чорна, І. М. Шкільна, К. О. Журба та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання.Вихідні дані: Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014Опис: 260 с. : табл : Бібліогр.: с. 254-259. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 37.015.31:17.22.1(072) (1).
Виховання основ культури гідності дошкільників [Текст] : метод. рекомендації / Г. Г. Маруніна ; НАПН України, І-т проблем виховання.Вихідні дані: Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014Опис: 28 с. : рис., табл : Бібліогр.: с. 27. - 300 пр ; 60х84 1/16. Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 373.2:17.022.1](072) /М 29 (2).
Воспитание и обучение детей с нарушением речи. Психология детей с нарушениями речи [Текст] : [учеб. пособие] / К. В. НауменкоВихідні дані: Киев : СВАРОГ, 2017Опис: 272 с. : Библиогр.: с. 207-209 и в конце тем. - 300 экз. ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 376(075.8) /Н 34 (1).
Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів [Текст] : 5-9 клас : посіб. для вчителя / [Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н та ін. ]Вихідні дані: Харків : Основа, 2017Опис: 136 с. : іл : Бібліогр. в кінці розд. - б. т ; 60х90/8.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 172(075.3) (10).
Громадянська освіта та методика її навчання [Текст ] : підручник / [ Т. Бака, І. Біла, І. Вєтров та ін ; за заг. ред. Т. В. Бака, Т. В. Мелещенко].Вихідні дані: Київ : Оріон, 2019Опис: 320 с. : іл., табл : Бібліогр. в кінці розд. - 250 пр ; 84х108 1/16.Наявність:
Дозвілля в зарубіжних країнах [Текст] : Підручник / І. В. Петрова ; Міністерство освіти і освіти України , Київський національний університет культури і , Український центр культурних дослідженьВихідні дані: Київ : Кондор, 2005Опис: 408 с : 1000 прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 379.8(075.8) (1).
Етико-педагогічні основи формування особистості [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Вознюк ; Міністерство освіти і науки України, Національний аграрний університетВихідні дані: Київ : Центр навчальної літератури, 2005Опис: 196 с : Бібліогр.: с. 183-193. - 1000 прим ; 60х84\16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 37.015.311(075.8) /В-64 (1).
Имиджеология [Текст] / Г. Почепцов ; отв. ред. С. Л. УдовикВихідні дані: Москва ; Киев : Релф-бук : Ваклер , 2006Опис: 576 с : Библиогр.: с. 551-574. - 3000 экз. (в опр.) ; 84х108 1/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 17.022.1 (1).
Ігри, ребуси, тести [Текст] : зб. завд. / [упоряд. О. В. Лєбора] Вихідні дані: Харків : Ранок, 2007Опис: 224 с : б.т. ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 37.091.33(072) (1).
Мистецтво навчати. Як підготувати дитину до реального життя [Текст] / Т. Вагнер, Т. Дінтерсміт ; пер. з англ. Н. БорисВихідні дані: Київ : Наш формат, 2017Опис: 312 с : 3000 прим ; б. ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 37.013 /В-12 (1).
Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища [Текст] : навч.-метод. посіб. / [авт.-упоряд.: В. І. Кириченко, О. О. Єжова] ; НАПН України, Інститут проблем виховання.Вихідні дані: Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014Опис: 172 с : Бібліогр.: 157-171. - 300 прим ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 37.022(075.8) (2).
Морально-етичне виховання в ДНЗ [Текст] : [посібник] / О. А. Шевцова, С. В. Ніколаєнко ; гол. ред. Н. Ф. ЮрченкоВихідні дані: Харків : Основа, 2017Опис: 176.с. : Бібліогр.: 174-175. - б. т. ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 373.2:17](075) /Ш 37 (1).
Національний освітньо-науковий глосарій [Текст] : [довідкове вид.] / ред. кол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий, О. М. Топузов [та ін.] ; НАПН України.Вихідні дані: Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018Опис: 272 с. : 300 пр. ; 60х90 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 37(035) /Н 35 (1), Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 37(035) /Н 35 (1).
Національно-патріотичне виховання [Текст] : [навч.-метод. посібник] : 9-11 кл. / В. М. Сухорукова, Л. П. Царик ; [ред. О. О. Якименко]Вихідні дані: Харків : Ранок, 2017Опис: 192 с. : б. т. ; 60х90/16. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 373.5.017.4:172.15](072) /С 91 (1).
Нова українська школа [Електронне видання] : порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н. М.Вихідні дані: К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017Опис: 206 сНаявність:
Списки:
Організація трудової діяльності в дитячому садку [Текст] : [посібник] / О. В. Фесенко ; [гол. ред. Н. Ф. Юрченко]Вихідні дані: Харків : Основа, 2018Опис: 144 с., табл. : Бібліогр. с. 142 - 143. - б. т. ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 373.2.016:64](075) /Ф 44 (1).
Основи психології і педагогіки [Текст] : посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула ; [ред. Л. М. Козименко]Вихідні дані: Київ : Академвидав, 2003Опис: 502 с. : Бібліогр. в кінці розд. - б. т. (в опр.) ; 84х108/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 159.9(075.8) /С 79 (1).
Особистісно орієнтовані технології національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об'єднаннях [Текст] : метод. посіб. / [Т. К. Окушко, Ж. В. Петрочко, В. І. Кириченко та ін. ; науч. ред. Т. К. Окушко] ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут проблем виховання НАПН України.Вихідні дані: Київ ; Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018Опис: 198 с. : Бібліогр. в кінці кожного розділу. - 200 пр. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 37.091.2:351.858(072) /О-75 (1), Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 37.091.2:351.858(072) /О-75 (1).
Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : методичні рекомендації / [Т. В. Добко, І. І. Хемчян, Л. М. Бондар та ін. ; наукові редактори Л.Д. Березівська, Т. В. Добко]Вихідні дані: Київ : НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, 2017Опис: 90 с : Бібліогр.: с. 61-66. - 100 пр ; 64х84/16. Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 027.8:[37.035:172.15](083.132) (1), Читальний залШифр зберігання: 027.8:[37.035:172.15](083.132) (1).
 <<  <  1  2    >>

Працює на АБІС Коха