Українська мова

This list contains 78 titles

| Виберіть назви, щоб:
"Разом - сила": Риторика українського спротиву / Н. С. Трач Публікація: Київ Кліо 2015 . 144 с. : фот. кол 84х108 1/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (81) .
Атлас українських говірок межиріччя Дністра і Дунаю / А. О. Колесников Публікація: Ізмаїл ІРБІС 2016 . 168 с 60х84/8. Фонди: Бібліотека ІДГУ (811.161.2'282.2(477.74)(084.4)) .
Вступ до лексикографії , навч. посіб. / Орися Демська Публікація: Київ Києво-Могилянська академія 2010 . 265, [3] с. : іл., табл. 60х90 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.161.2'374(075.8) /Д 31) .
Вступ до мовознавства , підручник / М. П. Кочерган Публікація: Київ ВЦ "Академія" 2008 . 368 с. : табл. 84х108 1/32. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (81'1(075.8) /К 75) .
Ділове спілкування та культура мовлення / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко Публікація: Київ Центр учбової літератури 2018 . 224 с 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (811.161.2:808.5](075.8)) .
Звідки пішла єсть московська мова або шила в мішку не сховаєш , [розвідка] з дод. "Галицька складова московської мови" / Святослав Караванський Публікація: Львів БаК 2014 . 196 с , Книгу видано в авторській редакції за правописом 1924 року. б. ф. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (811.161.2'28) .
Ідіотизм сталінської ярижки у державній мові України / Святослав Караванський Публікація: Львів БаК 2016 . 224 с б. ф. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (811.161.2) .
Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові / Р. Г. Шрамко, М. І. Степаненко Публікація: Полтава ПП "Астрая" 2017 . 284 с , Затвердила до друку вчена рада Полтавського національного педагогічного університету ім.В. Г. Короленка (протокол № 7 від 30 листопада 2017 року) 60х84 /16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (811.161.2:81'367) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.161.2:81'367) .
Історія української літературної мови , підручник / В. М. Русанівський Публікація: Київ АртЕк 2001 . 392 с. 84х108 1/32. Фонди: Читальний зал Навчальний фонд (811.161.2(091) /Р 88) .
Історія української мови : Історична фонетика. Історична граматика , навч. посіб. / О. І. Крижанівська Публікація: Київ ВЦ "Академія" 2010 . 248 с. , Рекомнедовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 84х108 /32. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.161.2(091)(075.8) /К 82) , Читальний зал Навчальний фонд (811.161.2(091)(075.8) /К 82) .
Крізь призму бароко , статті різних років / П. В. Михед Публікація: Київ Ніка - Центр 2002 . 328 с , Видання здійснене завдяки підтримці міськвиконкому і мера Ніжина Приходька М. В. 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (821.161.2.09 /М 69) .
Культура мовлення працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування , довідник-порадник на щодень / В. В. Заболотний, О. В. Заболотний Публікація: Київ Літера ЛТД 2013 . 224 с. 84х108/32. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.161.2' 271) .
Культура української фахової мови , навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець Публікація: Київ Академія 2007 . 360 с. : іл., табл. , Навчальний посібник створено відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням і зорієнтовано на формування у студентів мовноко-мунікативних компетенцій. У ньому розглянуто загальні відомості з курсу культури сучасної української мови, стилістичну диференціацію сучасної української мови, специфіку професійної, наукової і ділової мови, текстові норми наукового та офіційно-ділового стилів, правила оформлення наукової роботи і ділових паперів. Особливу увагу приділено культурі публічного виступу, діалогу, етиці мовного і професійного спілкування. Засвоєнню проблематики, наближенню знань до практичних потреб сприятимуть запропоновані завдання та вправи, додатки, короткий термінологічний словник. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться тим, хто прагне ефективно використовувати мовний ресурс у всіх ділових ситуаціях. 84х108 /32. Фонди: Електронний читальний зал (811.161.2(075.8)) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.161.2(075.8) /М 36) , Читальний зал Навчальний фонд (811.161.2(075.8) /М 36) .
Лексикон тоталітаризму , [наук.-попул. видання] / І.Ренчка Публікація: Київ Кліо 2018 . 232 с 84х108/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (811.161.2:321.64) .
Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові / М. І. Степаненко, Н. М. Лукаш Публікація: Полтава ПП "Дивосвіт" 2018 . 318 с , Затвердила до друку вчена рада Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка (протокол № 10 від 05.02.2018 року). 60х84 /16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (811.161.2:81'367) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.161.2:81'367) .
Лист до Героя пера - Марії Матіос , листи, статті, інтерв'ю і таке інше / Святослав Караванський Публікація: Львів БаК 2013 . 220 с , Книгу видано в авторській редакції за правописом 1924 року. б. ф. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (811.161.2'272) .
Лінгвістичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української літературно-національної мови , монографія / А. М. Поповський Публікація: Дніпро Ліра 2015 . 289 с. : портр., табл 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Науковий фонд (811.161.2'373) .
Лінгводидактичні засади вивчення української жестової мови , монографія / Н. Б. Адамюк, О. А. Дробот, А. В. Замша, Н. А. Зборовська, С. В. Кульбіда Публікація: Київ ФОП Симоненко О. І. 2018 . 260 с , Рекомендовано до друку вченою радою Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (протокол № 2 від 1 лютого 2018 року) 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (376:811.161.2) .
Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах , навч. посіб. / В. Д. Дороз Публікація: Київ Центр учбової літератури 2008 . 386 с. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) .
Методика навчання української мови у таблицях і схемах / М. І. Пентилюк, Т. Г. Окуневич Публікація: Київ Ленвіт 2010 . 134 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-1539 від 04.07.2005 р.) 70х100/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (378.016:811.161.2](075.8)) .
 <<  <  1  2  3  4    >>

Працює на АБІС Коха