Німецька мова

This list contains 11 titles

| Виберіть назви, щоб:
Bekannte, wenig bekannte und unbekannte deutschschschreibende autoren / В. Є. Прищепа, В. П. Прищепа Публікація: Вінниця Нова книга 2007 . 368 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 60х84 1/16 Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (811.112.2(075.8)) .
Deutsch. Практический курс немецкого языка , учебник : изд. с ключами / Т. Камянова Публікація: Москва Дом славянской книги 2013 . 384 с. , Практический курс немецкого языка, созданный автором на основе 10-летнего опыта преподавания на родине и в ФРГ, дает возможность всем начинающим и продолжающим изучение овладеть системой языка и навыками вербальной коммуникации в течение 9-12 месяцев. Учебник включает в себя полный теоретический курс грамматики, 1000 лексико-грамматических упражнений, а также тексты литературного и политико-экономического характера. Курс предназначен для изучающих немецкий язык в лицеях, вузах, на курсах, а также может быть использован для самостоятельного изучения. 84х108/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.112.2(075.8) /К 18) .
Deutsche Grammatik mit Lösungen , [посіб. для студ. ВНЗ та учнів ст. кл.спец. шкіл] / Н. Л. Драб, С. Скринька, С. Стаброз Публікація: Вінниця Нова Книга 2007 . 280с. : іл. , Цей навчальний посібник-довідник з граматики німецької мови з ключами розроблений для студентів як мовних, так і немовних ВНЗ України, учнів спеціалізованих шкіл, слухачів німецьких курсів, а також для всіх бажаючих самостійно поновити, актуалізувати, систематизувати та доповнити свої знання німецької мови. 60х84 1/8. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.112.2(075.8) /Д 72) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.112.2(075.8) /Д 72) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.112.2(075.8) /Д 72) .
Бизнес-курс немецкого языка , словарь-справочник / Н. Ф. Бориско Публікація: Киев ЛОГОС 1997 . 352с. Фонди: Бібліотека ІДГУ Довідниковий фонд (811.112.2(035)) .
Немецкая грамматика с упражнениями , [учеб. пос.] / Х. Шульц, В. Зундермайер Публікація: Москва Иностранный язык : Оникс 2002 . 328 с. : табл. 84х108 1/32. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.112.2(075.8) /З-13) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.112.2(075.8) /Ш 95) .
Німецько-англійсько-російсько-український аграрно-економічний словник / Г. Штрьобель, Л. Хоменко, К. Шу, А. Пельхен, Н.Зінич Публікація: Винниця Нова книга 2005 . 336 с 70х100/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (33(038)=112.2=111=161.1=161.2) .
Одеський мистецький простір: до 75-річчя Одеської обласної організації Національної спілки художніків України , [альбом-довідник] / ред.-упоряд. С. Савченко Публікація: Одеса ТЕС 2013 . 478 с. : іл. 70х90/8. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (75(477)(084) /О-41) .
Основи германістики / В. В. Левицький Публікація: Вінниця Нова Книга 2008 . 528 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.11(075.8) /Л 37) , Кафедра загального мовознавства Навчальний фонд (811.11(075.8) /Л 37) , Читальний зал Навчальний фонд (811.11(075.8) /Л 37) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.11(075.8) /Л 37) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.11(075.8) /Л 37) .
Практика перекладу (Німецька мова) , [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / З. І. Кучер, М. О. Орлова, Т. В. Редчиць Публікація: Вінниця Нова Книга 2013 . 502 с. , Пропоноване видання включає систему загальних положень, рекомендацій та вправ для розвитку навичок письмового та усного перекладу німецькомовних та україномовних текстів. Посібник відзначається всеосяжністю перекладознавчої проблематики і практичною спрямованістю. Особлива увага приділяється таким аспектам, як перекладацькі трансформації та функціонально-стильові труднощі перекладу. Розглядаються також лексико-семантичні та граматичні проблеми перекладу. Видання складається з 4 розділів, кожен з яких містить теоретичний та практичний блоки, спрямовані на пояснення лексичних, граматичних та стилістичних труднощів перекладу з німецької мови. Приклади з оригінальних творів німецькомовної художньої літератури, газетних публікацій, наукових розвідок, офіційно-ділових текстів широко ілюструють загальні теоретичні засади перекладу. Структура та зміст видання зумовлює необмеженість можливостей як роботи під керівництвом викладача, так і самостійного опрацювання студентами наведеного матеріалу. Пропонований навчальний посібник розрахований на студентів, які вивчають німецьку мову як першу іноземну за напрямом «Філологія» спеціальності «Переклад», а також на студентів старших курсів, що опановують німецьку як другу спеціальність. 70х100/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.111.2'25(075.8) /К 95) .
Совершенствуем знание немецкого языка , грамматика с упражнениями и ключами : учеб. пос. / Schmitt Dreyer Публікація: Киев Методика 2000 . 336 с. , Предлагаемый учебник написан на основе длительной практики преподавания немецкого языка иностранцам и предназначен для тех, кому не хватает фундаментальных знаний в области грамматики. Здесь они найдут простые, иногда даже упрощенно сформулированные правила; кроме того, списки частей речи, таблицы в качестве справочного материала, а также большое количество упражнений к каждой главе. Грамматические правила являются лишь средством для понимания, значительно важнее их применение. В учебнике предпринята попытка составления упражнений таким образом, чтобы они органически дополняли теоретическую часть и способствовали ее закреплению, образуя единое целое. Учебник рекомендуется для учащихся школ, студентов, аспирантов, преподавателей, всех желающих самостоятельно изучать немецкий язык. 70х108 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.112.2(075.8) /Д 72) .
Теорія та практика перекладу (німецька мова) , підручник / Т. Р. Кияк, О. Д. Огуй, А. М. Науменко Публікація: Вінниця Нова книга 2006 . 592 с. , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.112.2' 25(075.8) /К 46) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (811.112.2' 25(075.8) /К 46) .

Працює на АБІС Коха