Всесвітня література

Записів у цьому списку: 55

Зарубіжна література [Текст] : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Кадоб'янська, Л. М. Удовиченко ; [наук. рец. Ф. М. Штейнбук]Вихідні дані: Харків : ФОЛІО, 2016Опис: 304 с. : іл : б.т. (в опр.) ; 70х100 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 82.09(100)(075.3) /К 13 (1).
Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей (на матеріалі української та російської літератури і критики) [Текст] : [монографія] / Л. В. РеваВихідні дані: Київ : ВД Дмитра Бураго, 2011Опис: 344 с. : табл. : Бібліогр.: с. 337-342 та в підрядк. прим. - 500 пр. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 821.161.2.09"19" /Р 32 (2).
"...глядя задумчиво в небо широкое:человек и природа в произведениях И. С. Тургенева 1840-1850-х годов [Текст] : монография / В. Б. Мусий ; Министерство образования и науки Украины, Одесский национальный университет им. И. И. МечниковаВихідні дані: Одесса : Печатный дом, 2016Опис: 174 с : 300 экз. ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 821.161.1.09 (1).
"Криві дзеркала" сатири і дійсність. /Соціально-політична сатира в сучасному французькому романі/ [Текст] : монографія / Г. М. Рягузова ; відп. ред. Л. А. Єремєєв ; НАН України, І-т літ. ім. Т. Г. ШевченкаВихідні дані: Київ : Манускрипт, 1996Опис: 195 с : 300 пр. (в опр.) ; 70х90/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 821.133.1.09 (1).
"Наука страсти нежной..." : адресаты любовной лирики Пушкина [ Текст] : [науч.-попул.лит.] / Н. В. Забабурова ; Гос. лит.-мемор. и природ. музей-заповедник А. С. Пушкина "Болдино"Вихідні дані: Саранск ; Болдино : [б. и.], 2006Опис: 680 с. : ил : 600 экз. (в пер.) ; 70х90 1/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 821.161.1.09 (1).
"Обломов" И. А. Гончарова. Аспекты жанра [Текст] : монография / Л. Т. Малиновский ; М-во образования и науки Украины, ОНУ им. И. И. Мечникова.Вихідні дані: Одесса : Астропринт, 2015Опис: 260 с : Библиогр.: с. 219-256. - 300 пр ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 821.1.161.1.09 (1).
Highlights of English and American Literature [Текст] = Література Великобританії і США : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. ДудченкоВихідні дані: Суми : Університетська книга, 2006Опис: 445 с : Бібліогр.: с. 441-442. - 1000 пр. (в опр.) ; 60х90 1/18.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 821(410+73).09(075.8)=111 (1).
Австрійська література: моделі рецепції тексту [Текст] : монографія / І. М. Зимомря ; [відп. ред. В. Вишинський]Вихідні дані: Дрогобич ; Тернопіль : Посвіт, 2009Опис: 216 с. : Бібліогр.: с. 125-202. - б. т. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 821.112.2.09 /З-62 (1).
Андрей Платонов и мировая литература ХХ века:Типологические связи [Текст] : [монография] / А. КебаВихідні дані: Каменец-Подольский : Абетка-НОВА, 2001Опис: 320 с : Библиограф.: с. 294-318. - 300 прим. ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 82.161.1.09 (1).
Античность в русской романтической поэзии [Текст] / Л. И. СавельеваВихідні дані: Казань : Издательство Казанского университета, 1986Опис: 79 с : Библиогр.: с. 77-78. - 9260 прим ; 84х108 1/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 821.161.1.09 (1).
Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. [Текст] : [наук. вид.] / за ред., підгот. тексту, прим., упоряд. М. Зубрицької ; [упоряд. Л. Онишкевич, І. Фізера].Вихідні дані: Львів : Літопис, 2001Опис: 832 с : Бібліогр. в кінці розд. - б. т. (в опр.) ; 70х100/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 82.09(100) (1).
Вибрані праці [Текст] : у 3-х т / В. Гримич ; [ред., упоряд., приміт. та післямова М. Гримич]. , Т. 1, Шевченкознавство. Історія зарубіжної літератури та культури. -Вихідні дані: Київ : Дуліби, 2015Опис: 520 с.: іл., портр : Бібліогр.: с. 504-516. - 200 пр. (в опр.) ; 60х90 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 82.09 (1).
Вячеслав Иванов. Исследования и материалы [Текст] : Вып. 1 / РАН [и др.] ; отв. ред.: К. Ю. Лаппо-Данилевский, А. Б. ШишкинВихідні дані: Санкт-Петербург : Изд-во Пушкинского Дома, 2010Опис: 840 с., ил : Библиогр.: с. 808-810 и в подстроч. примеч. - 800 экз. (в пер.) ; 60х88/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 821.161.1.09 (1).
Герман Гессе сам свидетельствующий о себе и о своей жизни [Текст] : (С прил. фотодок. и ил.) / Б. Целлер ; [пер. с нем. и прим. Е. Нечепорука]Вихідні дані: [Челябинск] : Урал LTD, 1998Опис: 311 с. : ил., портр : Библиогр.: с. 283-292. - 10000 экз. (в пер.) ; 84х108/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 821.112.2.09 (1).
Гете. Жизнь. Творчество. Традиции [Текст]Вихідні дані: Санкт - Петербург : АНО НПО "Мир и семья", 2002Опис: 238 с : 200 экз. ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 821.112.2.09 (2).
Дослідження і статті різних років [Текст] : [наук. вид.] / Н. Є. Крутікова ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН УкраїниВихідні дані: Київ : Стилос, 2003Опис: 540 с : 500 пр. (в опр.) ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 821.161.2.09 (1).
Европейската литературна приказка в контекста на общия литературен процес (XVI-XVIII век) [Текст] : [монгорафия] / И. Симеонов ; худ. Б. ДехтеревВихідні дані: Кишинеу : Бизнес-Элита, 2010Опис: 336 р : Bibliogr: 327-335 p. - 100 ex ; б. ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 821(4).09=163.2 /С 37 (1).
Европейские горизонты болгарской литературы XIX - первой половины XX века [Текст] : (сб. статей) / Иван Симеонов ; Тараклийский гос. ун-тВихідні дані: Кишинев : "S.Ş.B.", 2007Опис: 91 с : Библиогр.: с. 89-90. - 300 экз ; б. ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 821.163.2.09 /С 37 (1).
Елементи компаративістики. Зарубіжна література [Текст] / І. В. Лімборський, С. М. Лімборська, Н. Є. Бахарєва та ін. ; за заг. ред. О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової : [посібник]Вихідні дані: Київ : ВД "Перше вересня", 2018Опис: 208 с : Бібліогр.: с. 201Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 373.5.016:821.09(477-87) (1).
Елліністична поезія. Антологія [Текст] : навч. посіб. / І. П. Мегела ; М-во освіти і науки України, КНУ ім. Т. ШевченкаВихідні дані: Київ : Вид. Вадим Карпенко, 2007Опис: 380 с : б. т ; б. ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 82.09(075.8) (2).
 <<  <  1  2  3    >>

Працює на АБІС Коха