Географія України

This list contains 6 titles

| Виберіть назви, щоб:
Географія туризму України , навч.- метод. посіб. / М. Й. Рутинський Публікація: Київ Центр навчальної літератури 2004 . 160 с , В навчально-методичному посібнику викладено анатований зміст лекційного матеріалу курсу "Географія туризму України". Згідно з розробленою автором навчальною програмою, лекційний матеріал структуризовано в 22 теми, що послідовно розкривають об'єкт-предметну сутність наукової дисципліни, дають уяву про теоретичні основи та методологічний арсенал географії туризму, а також акцентують увагу на актуальних завданнях та перспективних "точках росту" науки в 21-му столітті. Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в сфері туризму, викладачів вузів, а також усіх зацікавлених фахівців, які займаються організвцією, плвнуванням і управлінням рекреаційно-туристичним господарством 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (338.48(075.8) /Р-90) .
Народження країни. Від краю до держави , Назва, символіка, територія і кордони України / [К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров Публікація: Харків Клуб Сімейного Дозвілля 2017 . 352 с. : іл , Те, що історія України створюється не колись у минулому, а відбувається сьогодні, ми всі впевнилися протягом вкрай нервових і важких 2014‒2015 pp. З'ясувалося, що незалежна держава, що утворилася 1991 p., пройшла час "пошуку себе" й опинилася в ситуації випробування своєї життєздатності. І, попри внутрішню кризу та зовнішню агресію, Україна та її громадяни показали, що вони ‒ можливо, навіть несподівано для себе ‒ готові до випробувань. Адже Україна народилася не вчора, а її народ тисячоліттями живе на своїй землі, змінюючи назву та державну приналежність, проте не змінюючи своєї сутності та прагнення до самостійного життя. 84х108/32. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (94(477) /Н 25) .
Рекреалогія , навч. посіб. / В. І. Стафійчук Публікація: Київ Альтерпрес 2006 . 264 с. : картосхеми , В навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи рекреалогії, сутність основних понять, принципи і методи комплексної оцінки рекреаційного потенціалу території. Посібник містить інформацію про рекреаційні ресурси та умови України, в т. ч. у розрізі суспільно-географічних районів. У контексті медико-екологічних проблем розглядається система курортно-оздоровчих закладів України та їх можливості у відтворенні здоров'я. Подано матеріал про нозоореали основних захворювань та курорти окремих частин світу. Представлено проблеми рекреаціного природокористування і перспективи розвитку рекреаційно-туристичного господарства України. Книга адресована студентам фаху менеджмент туризму спеціальних фищих навчальних закладів і географічних факультетів класичних університетів, спеціалістам в галузі туризму і рекреації 60х90/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (338.48:91(075.8) /С 78) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (338.48:91(075.8) /С 78) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (338.48:91(075.8) /С 78) .
Ретроспективна етнічна географія поселень Прикарпаття , монографія / Володимир Круль, Роман Гищук Публікація: Чернівці ЧНУ ім. Ю. Федьковича 2019 . 312 с. : рис., табл. , У монографії розкрито методичні та методологічні основи дослідження суспільно-географічних змін у регіоні, розглянуто етнічні, історико-географічні студії в Галичині та історико-географічні територіально-адміністративні частини Івано-Франківської області. 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (911.37:39](477.8)(091) /К 84) .
Рослинний світ Українських Карпат , чорногора. Екологічні мандрівки / Ю. Нестерук Публікація: Львів БаК 2003 . 520 с. : фотоіл , На обкл. авт. не зазнач. 90х92/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (581.9(477.8)(035) /Н 56) .
Україна на стародавніх картах. Кінець XV - перша половина XVII ст , [наук. вид.] / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович Публікація: Київ ДНВП "Картографія" 2004 . 208 с. : іл 70х100/8. Фонди: Читальний зал Навчальний фонд (528.9(477)(091)(084) /В 12) .

Працює на АБІС Коха