Всесвітня історія

Записів у цьому списку: 45

200 de ani din istoria romanilor dintre Prut si Nistru 1812-2012 [Text] / Ion Bulei, Anatol Petrencu, Ioan-Aurel Pop, Ioan Scurtu, Ion Varta ; coord.: Ioan-Aurel Pop, Ioan ScurtuВихідні дані: Bucureşti : Litera, 2012Опис: 214 p. : Bibliogr.: p. 213. - б. т. ; б. ф. Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(498.7+477+478)"1812/2012"(=135.1)=135.1 /Д 22 (1).
Analele Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova [Text] : Revistă de Istorie : 10 / Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova ; [ red. S. Musteață ]Вихідні дані: București ; Chișinău : [б. в.], 2012Опис: 465 p. : іл. : Bibliografe: c. 354-357. - б.т. ; б.ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(478)(082)=135.1 (1).
Analele Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova [Text] : Revistă de Istorie : 11 / Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova ; [red. S. Musteață]Вихідні дані: București : Chișinău : CARTIER istoric, 2014Опис: 464 p : іл. : Bibliografe: c. 354. - б.т. ; б.ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(478)(082)=135.1 (1).
Analele Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova [Text] : Anuar Istoric : 7 / Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova ; [red. S. Musteață]Вихідні дані: Chișinău : Pontos, 2006Опис: 312 p : 300 ex. ; б.ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(478)(082)=135.1=161.1=111 (1).
Analele Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova [Text] : Anuar istoric : 4 / Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova ; [red.: S. Musteață, I. Rurac, O. Muntean та ін.]Вихідні дані: Chișinău : Pontos, 2003Опис: 252 p : 200 ex. ; б.ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(478)(082)=135.1 (1).
Istorie şi civilizaţie de-a lungul Dunării de Jos [Текст] = Історія і цивілізація Нижнього Дунаю : колективна монографія : Т. 1 / редкол.: К. Кройтору, Л. Циганенко ; [рум.-укр. пер. М. Дакі, П. Кісеолар, Н. Урсу] ; Акад. наук Румунії, Центр дослідження Дунаю, Браїла.Вихідні дані: Браїла [та ін.] : Істриус (Музей Браїли "Кароль I"), 2018Опис: 526 с.: іл., табл : б. т. (в опр.) ; б. ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 93/94(100)=135.1=161.2 /І-90 (1), Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 93/94(100)=135.1=161.2 /І-90 (1).
Stat, biserică şi societate în spaţiul românesc extracarpatic [Text] : Discursuri moral-creştine în sec. XVII-XVIII / Carmen Alexandrache Вихідні дані: Galați : Galati University Press , 2016Опис: 341p : Bibliogr.: p. 316-334 Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(498)=135.1 (1).
Арії. Слов'яни. Руси: походження назв Україна і Русь [Текст] : монографія / В. Г. ТаранецьВихідні дані: Одесса : ОРІДУ НАДУ, 2004Опис: 296 с : Бібліогр.: с. 264-286. - 300 пр. ; 60х80/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 811.1' 37: 94(=16) (1).
Балканите - начин на употреба 1918 - 1938 г. [Текст] : [науч. публ.] : Ч. 1 / С. АнчевВихідні дані: Велико Търново : Университет. изд-во "Св. св. Кирил и Методий", 2006Опис: 180 с : Библиогр.: с. 174-178. - б. т ; 69х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(497)"1918/1938" (1).
Българите от Буджака (Южна Бесарабия) [Текст] : [наук.-попул. вид.] / съст. М. СтоевВихідні дані: [Б. м.] : [б. в.], 2015Опис: 40 с : Библиогр.: с. 40. - б. т. ; б. ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(477.74+478)(=163.2) /Б 96 (2).
България в сърцето ми [Текст] ; Л. ГеоргиевВихідні дані: София : [б.в.], 1996Опис: 237 с. : 1500 прим. ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Кафедра загального мовознавстваШифр зберігання: 94(497.2) /Б 96 (1).
Велика війна 1914-1918 рр. і Україна [Текст] : у 2-х кн. : [наук. попул. вид.] / [ред. кол.: В. А. Смолій, Г. В. Боряк, В. С. Великочий та ін.; відп. ред. О. П. Смолій] ; НАН України, Ін-т історії України., Кн. 2, Мовою документів і свідчень. -Вихідні дані: Київ : Кліо, 2015Опис: 800 с. : іл : 250 пр. (в опр.) ; 70х100 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(477+100)"1914/1918 (1).
Вік екстремізму. Коротка історія ХХ віку. 1914-1991 [Текст] : [науково-популярне видання] / Ерік Гобсбаум ; пер. з англ. О. Мокровольский Вихідні дані: Київ : ВД "Альтернативи", 2001Опис: 544 с : Бібліогр.: с. 527-535. - 1000 пр ; 70х100 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(100) (1).
Геноцид. Вступ до глобальної історії [Текст] : [наук.-попул. вид.] / А. Джонс ; пер. з англ. К. Диси ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр дослідж. історії та культ. східноєвроп. єврействаВихідні дані: Київ : Дух і Літера, 2019Опис: 696 с. : іл : б. т. (в опр.) ; б. ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(100):341.485 /Д 42 (1).
Європа: Історія [Текст] : [наук.-попул.] / Норман Дейвіс ; пер. з англ. П. Таращук, О. КоваленкоВихідні дані: Київ : Основи, 2000Опис: 1464 с. : фотогр., карти, іл. : б. т. (в опр.) ; 70х100 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(4) /Д 27 (2).
История на средните векове [Текст] / Георги Бакалов, Петър Ангелов ; [ред. Мария Босева]Вихідні дані: София : Просвета, 1994Опис: 320 с : б.т ; 70х100/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(4)=163.2 (1).
Історія Великої Британії : навч.-метод. посіб. для студ. фак. іноз. мов / укл.: І. І. Кривошея, О. В. БарвінокВихідні дані: Київ : КНТ, 2017Опис: 206с. : 300 прим. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(410)(075.8) (1).
Історія греків [Текст] : [наук.-попул. вид.] / Індро Монтанеллі ; пер. з італ. Ю. Педан ; кер. проекту С. Кумуржі ; Італійський інститут культури в УкраїніВихідні дані: Львів : Літопис, 2010Опис: 336 с. : карти : б. т. (в опр.) ; 84х108 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 94(38) /М 77 (1).
Історія Європи [Текст] : навч. посіб. / Є.В. Панкова ; [гол. ред. Л. В. Фурта]Вихідні дані: Київ : Альтерпрес, 2007Опис: 352 с. : Бібліогр.: с. 332-336. - 500 пр. (в опр.) ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 94(4)(075.8) /П 16 (1).
Історія Норвегії [Текст] : [наук. попул. вид.] / К. Гелле, С. Дюрвік, Р. Даніельсен, Е. Говланд, Т. Ґрьонлі ; пер. з норв. Н. Іваничук, І. Сабор, М. КрасавінаВихідні дані: Львів : Літопис, 2001Опис: 336 с. : іл. : б. т. (в опр.) ; 70х100/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(481) /І-90 (2).
 <<  <  1  2  3    >>

Працює на АБІС Коха