Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1001
Назва: Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
Інші назви: Project method as a means of development of cognitive interests of younger pupils
Автори: Таку, Єлизавета Іванівна
Taku, Yelyzaveta
Ключові слова: дослідження
проектування
пізнавальна діяльність
пізнавальний інтерес
проектна діяльність
мотивація
проективна методика
motivation
projective technique
исследование
проектирование
познавательная деятельность
познавательный интерес
проектная деятельность
мотивация
проективная методика
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Таку Є.І. Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 013 Початкова освіта / Кер.: к.п.н., ст.викл. Холостенко Ю. В. - Ізмаїл, 2019. - 96 с.
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано терміни «пізнавальні інтереси», «пізнавальні процеси», «пізнавальні дії» у педагогіці та психології. Приведена загальна характеристика методу проектів та його використання у процесі навчання та виховання дітей. Визначено, що навчальні проекти мають велику кількість видів і різновидів. Етапи роботи: підготовчий, виконавчий, підсумковий. Тема проекту вибирається з змісту навчальних предметів, вона близька і зрозуміла дітям, знаходиться в зоні їх найближчого розвитку. Описані особливості використання методу проектів у молодшій школі з огляду на сучасні реалії та впровадження НУШ. Розкриті педагогічні можливості проектної діяльності як засобу розвитку пізнавальних інтересів учнів. Проведено аналіз особливостей розвитку навчально-пізнавальних компетенцій молодших школярів у проектній діяльності. Визначені аспекти методу проектів у вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії і практиці. Виділено, що участь учнів в конкурсі проектних робіт стимулює мотивацію до підвищення рівня навчальних досягнень і розвиває потребу в самовдосконаленні. Проведена первинна діагностика визначення рівня розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів. Проаналізована ефективність впроваджених заходів, описати проведення контрольного етапу емпіричного дослідження. Результати контрольного етапу дослідження вище результатів констатуючого етапу, що говорить про ефективність проведеного нами формуючого етапу дослідження.
Опис: The terms «cognitive interests», «cognitive processes», «cognitive actions» in pedagogy and psychology are analyzed. The general description of the project method and its use in the process of education and upbringing of children is given. It is determined that educational projects have a large number of types and varieties. Stages of work: preparatory, executive, final. The theme of the project is selected from the content of the academic subjects, it is close and clear to children, is in the area of their closest development The peculiarities of using the project method in the junior school are described in view of the current realities and implementation of the NSS. The pedagogical possibilities of the project activity as a means of developing the cognitive interests of students are revealed. The analysis of peculiarities of development of educational and cognitive competences of younger students in the project activity is carried out. Aspects of the method of projects in domestic and foreign pedagogical theory and practice are defined. It is emphasized that the participation of students in the project competition stimulates motivation to increase the level of academic achievement and develops the need for self-improvement. Analyze the effectiveness of the implemented measures, describe the conduct of the control phase of empirical research. The results of the control phase of the study are higher than the results of the ascertaining phase, which indicates the effectiveness of our formative research phase.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1001
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Таку__Є.І._Кваліф.Робота_Магістр.pdfМетод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів1.33 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.