Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1013
Назва: Особливості використання ЛЕГО-технології, як засобу оптимізації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи
Інші назви: Features of using LEGO technology as a means of optimizing the educational and cognitive activity of elementary school children
Особенности использования ЛЕГО- технологии, как средства оптимизации учебно-познавательной деятельности учащихся начальной школы
Автори: Катющева, Юлія Іванівна
Katiushcheva, Y.
Ключові слова: ЛЕГО-конструктор
дрібна моторика
логічне мислення
самодисципліна
посидючість
критичне мислення
уява
LEGO-constructor
fine motor skills
logical thinking
self-discipline
perseverance
critical thinking
imagination
ЛЕГО-конструктор
мелкая моторика
логическое мышление
самодисциплина
усидчивость
критическое мышление
воображение
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Катющева Ю.І. Особливості використання ЛЕГО-технології, як засобу оптимізації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 013 Початкова освіта / Кер.: канд. пед. наук, доц. Іванова Д.Г. - Ізмаїл, 2019. - 81 с.
Короткий огляд (реферат): Метою дослідження було теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні можливості ЛЕГО- технології як засобу оптимізації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи. Завдання кваліфікаційної роботи полягали у систематизації наукових уявлень про дидактичні та розвивальні можливості конструктора ЛЕГО, комплексному вивченні ЛЕГО- технології як дієвого засобу оптимізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів, та розробленні методичних рекомендацій щодо використання ЛЕГО- технологій в освітній практиці учителів НУШ. Структура кваліфікаційної роботи складається із вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (75 найменувань) та додатків. Основний текст роботи вміщено на 80 сторінках. У першому розділі вивчено дидактичні можливості ЛЕГО- конструктора та проаналізовано сучасні підходи до його використання в освітньому процесі початкової школи. У змісті другого розділу визначено методичні особливості використання ЛЕГО- конструктору в навчально-пізнавальній діяльності учнів 1-2 класів НУШ, обґрунтовано його позитивний вплив на розвиток уяви та дрібної моторики школярів, розвиток лідерських якостей та вмінь командної роботи. Третій розділ висвітлює результати проведення дослідно-експериментальної роботи, у ньому представлено розроблені на підставі аналізу одержаних результатів методичні рекомендації щодо використання ЛЕГО- технологій в організації урочної та позаурочної навчально-пізнавальної діяльності учнів 1-2 класів НУШ.
Опис: The purpose of the study was to theoretically substantiate and experimentally test the pedagogical capabilities of LEGO technology as a means of optimizing the educational and cognitive activity of elementary school children. The tasks of the qualification work were to systematize scientific ideas about the didactic and developmental capabilities of the LEGO designer, to comprehensively study LEGO technology as an effective means of optimizing the educational and cognitive activity of younger children, and to develop methodological recommendations for the use of LEGO technology in educational. The structure of the qualification work consists of an introduction, three sections, general conclusions, a list of sources used (75 titles) and appendices. The main text of the work is placed on 80 pages The first section examines the didactic capabilities of the LEGO designer and analyzes modern approaches to its use in the elementary school education process. The content of the second section defines the methodological features of the use of LEGO-constructor in educational and cognitive activity of students of grades 1-2 of NUSH, its positive impact on the development of imagination and fine motor skills of children, the development of leadership qualities and teamwork skills. The third section covers the results of the experimental and experimental work, it presents the methodological recommendations, developed on the basis of the analysis of the obtained results, regarding the use of LEGO technologies in the organization of lesson and extra-curricular educational activities of students of grades 1-2 of NUSH.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1013
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Катющева_Ю_Кваліф.робота_Магістр.pdfОсобливості використання ЛЕГО-технології, як засобу оптимізації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи1.08 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.