Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1023
Назва: Особливості гендерного виховання молодших школярів у позашкільних закладах
Інші назви: Features of gender education of primary school children in extracurricular institutions
Особенности гендерного воспитания младших школьников во внешкольных учреждениях
Автори: Бодарєва, Олена Костянтинівна
Bodareva, O.
Ключові слова: ґендер
ґендерна педагогіка
ґендерне виховання
ґендерна ідентифікація
ґендерно орієнтований підхід
маскулінність
фемінінність
андрогінність
ґендерна компетентність
gender
gender pedagogy
gender education
gender identification
gender-oriented approach
masculinity
femininity
androgyny
gender competence
гендер
гендерная педагогика
гендерное воспитание
гендерная идентификация
гендерно ориентированный подход
маскулинность
фемининность
андрогинность
гендерная компетентность
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Бодарєва О.К. Особливості гендерного виховання молодших школярів у позашкільних закладах : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 013 Початкова освіта / Кер.: д-р. пед. наук, проф. Князян М.О. - Ізмаїл, 2019. - 93 с.
Короткий огляд (реферат): Проблема реалізації гендерних моделей дружніх відносин молодших школярів у позашкільній діяльності є сьогодні надзвичайно важливою, тому буде актуально теоретично обґрунтувати та апробувати програму позашкільної діяльності, спрямовану на реалізацію гендерного виховання молодших школярів. В кваліфікаційній роботі розглянуто такі етапи дослідження: 1. Розроблено понятійний апарат, надані дефініції понять «гендер», «гендерна модель», «дружні відносини», «гендерні моделі дружніх відносин». Виявлено основні види гендерних моделей, освоювані в молодшому шкільному віці: маскулінні; фемінінні; андрогінна модель поведінки. 2. Охарактеризований процес реалізації гендерних моделей дружніх відносин молодших школярів. Виявлено, що виховання дружніх відносин молодших школярів – це цілеспрямована педагогічна діяльність по розвитку маскулінності у хлопчиків і фемінінності у дівчинки. 3. Докладно охарактеризовано гендерні особливості хлопчиків і дівчаток молодшого шкільного віку, що впливають на формування дружніх відносин, які були представлені в психолого-педагогічній літературі. 4. Визначено, що організація позашкільної діяльності учнів є важливим напрямом розвитку виховної системи, показником сформованості соціального досвіду дітей. 5. Виявлено, що психолого-педагогічна компетентність педагога є видом професійної компетентності. Були встановлені рівні освітленості в науковій літературі питання формування компетентності педагогів у сфері гендерного виховання дітей шкільного віку. 6. Експериментальна робота була проведена на базі Орлівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Ренійської районної ради Одеської області, с. Орлівка. Для проведення дослідження підібрана така діагностика, а саме: Бесіда (А. М. Щетиніна, О. І. Іванова). Оцінка результатів нашої магістерської роботи дозволяє зробити висновок про те, що наше дослідження, будучи актуальним і проведеним у відповідності з наміченими метою і завданнями, має також практичну значущість, яка полягає в тому, що розроблена нами система роботи та програма гендерного виховання молодших школярів у позашкільній діяльності може бути рекомендована практичним працівникам позашкільних освітніх організацій, як засіб гендерного виховання молодших школярів у позашкільній діяльності.
Опис: The problem of implementing gender models of friendly relations of younger students in extracurricular activities is extremely important today, so it will be important to theoretically justify and test the program of extracurricular activities aimed at implementing gender education of younger students. In the qualification work are considered the following stages of the study: 1. Is developed the conceptual apparatus, are provided definitions of the concepts "gender", "gender model", "friendly relations", "gender models of friendly relations". The main types of gender models that are mastered in primary school age are identified: masculine; feminine; androgynous behavior model. 2. Is described the process of implementing gender patterns of friendships of younger students. It is revealed that the education of friendly relations of younger students is a purposeful pedagogical activity for the development of masculinity in boys and femininity in girls, which contributes to the self-realization of all the essential forces of boys and girls of primary school age. 3. It is thoroughly described the gender characteristics of boys and girls of primary school age that influence the formation of friendly relations, which were presented in the psychological and pedagogical literature. 4. It is determined that the organization of extracurricular activities of students is an important direction of development of the educational system, an indicator of the formation of social experience of children. 5. It is revealed that the psychological and pedagogical competence of the teacher is a type of professional competence. The levels of coverage in the scientific literature on the formation of competence of teachers in the field of gender education of school-age children were established. 6. The experimental work was carried out on the basis of the Orlivka secondary school OF the I-III stages of the Reni district Council of the Odessa region, the village of Orlivka. For realization of research such diagnostics was selected, namely: conversation (A. M. Shchetinina, O. I. Ivanov). Evaluation of the results of our master's work leads to the conclusion that our study, being relevant and conducted in accordance with the agreed purpose and objectives, is also of practical significance, which is that we have developed a system of work and the program of gender education of younger students in extracurricular activities may be recommended practitioners out-of-school educational institutions, as a means of gender education of younger students in extracurricular activities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1023
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Бодарєва_О_Кваліф.робота_Магістр.pdfОсобливості гендерного виховання молодших школярів у позашкільних закладах1.85 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.