Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1027
Назва: Педагогічний потенціал інклюзивної початкової освіти в соціалізації дітей з вадами мовлення
Інші назви: The Pedagogical Potential of Inclusive Primary Education in the Socialization of Children with Speech Impairments
Педагогический потенциал инклюзивного начального образования в социализации детей с нарушениями речи
Автори: Гусячкіна, Наталія Борисівна
Gusiachkina, N.
Гусячкина, Н.Б.
Ключові слова: інклюзивна освіта
соціалізація
адаптація дітей
вади мовлення
педагогічний потенціал
молодший шкільний вік
початкова освіта
інтерактивні шляхи
inclusive education
socialization
adaptation of children
speech defects
pedagogical potential
elementary school age
primary education
interactive ways
инклюзивное образование
социализация
адаптация детей
нарушения речи
педагогический потенциал
младший школьный возраст
начальное образование
интерактивные пути
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Гусячкіна Н.Б. Педагогічний потенціал інклюзивної початкової освіти в соціалізації дітей з вадами мовлення : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 013 Початкова освіта / Кер.: д-р. пед. наук, проф. Кічук Н.В. - Ізмаїл, 2020. - 98 с.
Короткий огляд (реферат): Актуальною проблемою сучасних загальноосвітніх установ є проблема соціалізації учнів, що пов'язана зі шкільною дезадаптацією. Її вирішення особливо важливо на початковому етапі навчання, пов'язаному з віковими особливостями молодшого школяра. В роботі було визначено такі завдання: уточнити своєрідність процесу соціалізації сучасної дитини з вадами мовлення, виявити конструктивні інклюзивні практики позитивної соціалізації дітей з вадами мовлення та схарактеризувати їх творчий доробок, здійснити класифікацію типології вад мовлення дітей молодшого шкільного віку, розробити і апробувати експериментальну систему соціалізації молодших школярів із вадами мовлення в умовах інклюзії та дослідити її порівняльну ефективність. У першому розділі було визначено теоретичні основи проблеми соціалізації сучасної дитини з вадами мовлення, розглянуто соціалізацію як предмет науково-педагогічного дослідження. Другий розділ розглядає інклюзію як специфічне середовище соціалізації дітей з вадами мовлення, визначає поняття та особливості інклюзивної освіти, описує особливі й типові потреби дітей як об’єкту соціалізації і суб’єкту інклюзивної освіти. У третьому розділі описується дослідно-експериментальна система соціалізації молодших школярів із вадами мовлення в умовах інклюзії та надається типологія вад мовлення дітей молодшого шкільного віку. Структура роботи представлена вступом, трьома основними розділами із підрозділами, загальними висновками, списком використаних джерел (71 найменування) та додатками.
Опис: The relevance of the topic is that the problem of socialization of pupils, related to school disadaptation, remains one of the pressing problems of modern general education establishments. Its solution is especially important at the initial stage of education related to the age characteristics of the elementary school pupils. The following tasks were defined in the paper: to clarify the peculiarity of the process of socialization of the modern child with speech defects on the basis of the scientific foundation analysis, to identify constructive inclusive practices of positive socialization of children with speech defects and to characterize their creative achievements, to carry out the classification of typology of speech defects of young children, to elaborate and test the experimental system of socialization of younger pupils with speech defects in the conditions of inclusion and to examine its comparative effectiveness. The first Chapter identifies the theoretical foundations of the problem of socialization of the modern child with speech defects, considers socialization as a subject of scientific and pedagogical research. The second Chapter considers inclusion as a specific environment for socialization of children with speech defects. It defines the concepts of inclusive education, describes the special and typical needs of children as an object of socialization. The third Chapter describes the research and experimental system of socialization of elementary school children with speech impairment in the conditions of inclusion. It provides a typology of speech impairment of primary school children. The structure of the work presents an introduction, three basic chapters with sub-paragraphs, general conclusions, list of references (71 items), and appendices.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1027
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Гусячкіна_Н_Кваліф.робота_Магістр.pdfПедагогічний потенціал інклюзивної початкової освіти в соціалізації дітей з вадами мовлення1.55 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.