Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1431
Назва: Виховний потенціал благодійності в освітньому процесі
Інші назви: Educational potential of charity in the educational process
Автори: Гончарова, Н.
Goncharova, Nataliia
Ключові слова: виховна мета уроку
урок історії
виховання
благодійність
метод навчання
прийом навчання
educational purpose of the lesson
history lesson
education
charity
teaching method
methodical training method
Дата публікації: 2020
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Гончарова Н. Виховний потенціал благодійності в освітньому процесі / Н. Гончарова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Історичні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – Вип. 50. – С. 159-167.
Серія/номер: Історичні науки;50
Короткий огляд (реферат): Potential possibilities of using charitable issues in the educational process are studied; the importance of the educational component in the modern educational process is proved. The significance of the goal of a history lesson in the modern realities of the educational process can hardly be overestimated. The main dominant of upbringing in general educational institutions is the formation of a value attitude in schoolchildren to the surrounding reality and to themselves, and the goal of upbringing is the formation of a moral and spiritual, vitally competent personality, who is successfully implemented in society as a citizen, family man, and professional. It is at the lessons of history that it becomes possible to identify the unshakable spiritual values accumulated by human civilization, to understand the relationship of each with general spiritual laws, to educate the individual in a morally developed environment. The methodology of this research is based on general scientific principles (historicity, objectivity, scientific nature) and historical and scientific methods (historical-typological, historical-comparative, chronological), which allowed to objectively reveal the essence of the educational aspect of a history lesson and the potential for its optimization by the content and means of charitable problems. The analysis made allows us to assert the priority of education in the process of achieving a new quality of education. Personal education should be focused not only on the assimilation of a certain amount of knowledge, but also on the development of independence, personal responsibility, creative abilities and qualities of the student, allowing him to learn, act and work effectively in modern economic conditions. Education in history lessons should be based on a systematic and integrated approach. The accumulated experience of the history of charity makes it possible to apply in the educational process a wide arsenal of methodological techniques aimed at effectively realizing the goal of a history lesson.
Опис: Висвітлюються потенційні можливості задіяння в освітньому процесі благодійної проблематики, доводиться значущість виховної компоненти в сучасному освітньому процесі. Значення виховної мети уроку історії в сучасних реаліях освітнього процесу важко переоцінити. Головною домінантою виховання в загальноосвітніх навчальних закладах є формування в школярів ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самих себе, а метою виховання – становлення морально-духовної, життєво компетентної особистості, котра успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Саме на уроках історії стає можливим виявлення непорушних духовних цінностей, накопичених людською цивілізацією, розуміння взаємозв’язку кожного із загальними духовними законами, виховання особистості в морально розвиненому середовищі. Методологія даного дослідження ґрунтується на загальнонаукових принципах (історичності, об’єктивності, науковості) та історико-наукових методах (історико-типологічний, історико-порівняльний, хронологічний), що дозволили об’єктивно розкрити сутність виховного аспекту уроку історії та потенційні можливості в його оптимізації змістом і засобами благодійницької проблематики. Проведений аналіз дозволяє наголошувати на пріоритетності виховання в процесі досягнення нової якості освіти. Освіта особистості має бути зорієнтована не лише на засвоєння певного обсягу знань, а й на розвиток самостійності, особистої відповідальності, творчих здібностей і якостей учня, що дозволяють йому вчитися, діяти й ефективно працювати в сучасних економічних умовах. В основі виховання на уроках історії варто застосовувати системний і комплексний підходи. Накопичений досвід історії благодійності дозволяє застосовувати в освітньому процесі широкий арсенал методичних прийомів, спрямованих на ефективну реалізацію виховної мети уроку історії.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1431
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Гончарова_Н._НВ_50_Історичні_науки.pdfВиховний потенціал благодійності в освітньому процесі816.14 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.