Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1511
Назва: About some linguistic means of manipulative influence in virtual media space
Інші назви: Про деякі лінгвістичні засоби маніпулятивного впливу у віртуальному медійному просторі
Автори: Четверікова, О.
Chetverikova, O.
Ключові слова: media linguistics
virtual reality
information
manipulation
stereotype
emotion
медіалінгвістика
віртуальна реальність
інформація
маніпуляція
стереотип
емоція
Дата публікації: 2020
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Четверікова О. Про деякі лінгвістичні засоби маніпулятивного впливу у віртуальному медійному просторі / О. Четверікова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – Вип. 47. – С. 111-118.
Серія/номер: Філологічні науки;47
Короткий огляд (реферат): The role of the Internet and the foundation of a virtual picture of the world, and its influence has been described. The problems associated with the phenomenon of virtual communication have been looked out. The notions of virtuality and virtual reality have been explained. Specific influence of modern technologies on the structure of communication, which sets a new level and type of interaction have been observed. Socio-cultural transformations of the modern society and its communication has been observed. It was pointed out that the increasing attention is paid to the components of the pragmatic situation that affect the formation of different types of text, the author's intention and the communicative-pragmatic effect. Media information is activity carried out by the subjects of mass communication, and motivated by a specific goal, depending on which it acquires pragmatic meaning. The role of media linguistics is an integral part of general linguistics has been distinguished. Language manipulation is used in especially actively in the virtual campaigns, ideological propaganda, print and television media. Linguists take interest in the phenomenon of manipulation is due to the fact, that its influence is carried out by means of a natural language. Contemporary understanding of the word manipulation has been given. The role of extralinguistic factors in manipulation has been stressed. The role of stereotypes in political speech and advertisements has been shown. The peculiarities of gender stereotyping have been analyzed. Some techniques of manipulation were distinguished. The role of emotional factor has been underlined. The steps for further research have been advised.
Опис: У статті було описано роль Інтернету та його впливу на фундаментальну віртуальну картину світу. Виявлено проблеми, пов'язані з явищем віртуального спілкування. Пояснено поняття віртуальності та віртуальної реальності. Спостерігається специфічний вплив сучасних технологій на структуру спілкування, яка задає новий рівень та тип взаємодії. Розглянуто соціокультурні трансформації сучасного суспільства та особливості медійного спілкування. Було зазначено, що все більше уваги приділяється компонентам прагматичної ситуації, які впливають на формування різних типів тексту, авторський задум та комунікативно-прагматичну сферу спілкування. Інформація в ЗМІ – це діяльність, що здійснюється суб‟єктами масової комунікації та мотивована конкретною метою, залежно від якої вона набуває прагматичного значення. Виділено роль медіалінгвістики як складової частини загальної лінгвістики. Маніпуляції з використання мови особливо активно використовуються у виборчих кампаніях, ідеологічній пропаганді, друкованих та телевізійних ЗМІ. Мовознавці цікавляться явищем маніпуляції завдяки тому, що її вплив може бути здійснено за допомогою природної мови. Дано сучасне розуміння слова маніпуляція. Наголошено на ролі екстралінгвістичних факторів у маніпуляціях. Показано роль стереотипів у політичній промові та рекламі. Проаналізовано особливості гендерних стереотипів. Виділено деякі прийоми маніпуляцій. Підкреслено роль емоційного фактора у маніпулюванні. Рекомендовано кроки для подальших досліджень.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1511
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Четверікова_О_НВ_47.pdfAbout some linguistic means of manipulative influence in virtual media space850.36 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.