Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1619
Назва: Упровадження інноваціійних технологій в системі фахової підготовки майбутніх психологів
Інші назви: Introduction of innovative technologies in the system of professional training of future psychologists
Автори: Васильєва, О.
Vasylieva, О.
Ключові слова: інновації
педагогічні інновації
інноваційні освітні технології
вища освіта
майбутні практичні психологи
професійна підготовка
innovations
pedagogical innovations
innovative educational technologies
higher education
future practical psychologists
professional training
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Васильєва О. Упровадження інноваціійних технологій в системі фахової підготовки майбутніх психологів / О. Васильєва // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 56. – С. 62-72.
Серія/номер: Педагогічні науки;56
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено проблему інноваційних підходів в професійній підготовці майбутніх психологів в закладах вищої освіти. Розглянуто значення інноваційних педагогічних технологій в системі професійної підготовки майбутніх психологів у вищій школі, а також їх роль як засобу оптимізації професійної психологічної освіти. Проаналізовано основні поняття термінологічного апарату педагогічної інноватики. У дослідженні запропоновано перелік інноваційних освітніх технологій, які доцільно застосовувати в системі фахової підготовки психологів для підвищення рівня ефективності їх професійної освіти: особистісно-орієнтоване, розвивальне, дослідницьке, модульно-развивальне, дистанційне, проектне, групове, диференційоване навчання. Конкретизовано зміст і рівні інноваційних перетворень в освітньому процесі вищої школи: навчальний, педагогічний, психологічний. Акцентовано увагу на тому, що реалізація інноваційних процесів на всіх рівнях професійної підготовки студентів ЗВО повинна носити системний характер і вибудовуватися з урахуванням реалій мінливого світу і вимог сфери праці. Втілення інноваційного інтелектуального потенціалу виступає провідною метою вищої освіти на сучасному етапі. Доведено, що інноваційна діяльність – це психолого-педагогічна проблема, яка базується на основі програми психолого-педагогічної підготовки та психологічного супроводу формування психологічної готовності до інноваційної діяльності майбутніх фахівців. Застосування в освітньому середовищі вищої школи інноваційних освітніх технологій сприятиме оптимізації процесу формування у майбутніх психологів ключових компетенцій і підвищенню ефективності професійної підготовки зокрема. В контексті нашого дослідження є важливим визначення критеріїв готовності майбутнього психолога до інноваційної професійної діяльності, що і є перспективою подальших досліджень.
Опис: The article highlights the problem of innovative approaches in the training of future psychologists in higher education. The importance of innovative pedagogical technologies in the system of professional training of future psychologists in higher education, as well as their role as a means of optimizing professional psychological education is considered. The basic concepts of the terminological apparatus of pedagogical innovation are analyzed. The study proposes a list of innovative educational technologies that should be used in the system of professional training of psychologists to increase the effectiveness of their professional education: personality-oriented, developmental, research, module-developmental, distance, project, group, differentiated learning. The content and levels of innovative transformations in the educational process of higher school such as educational, pedagogical, psychological are specified. Emphasis is placed on the fact that the implementation of innovative processes at all levels of professional training of freelance students should be systemic in nature and built taking into account the realities of the changing world and the requirements of the workplace. The realization of innovative intellectual potential is the leading goal of higher education at the present stage. It is proved that innovative activity is a complex psychological and pedagogical problem, which is based on the program of psychological and pedagogical training and psychological support of the formation of psychological readiness for innovative activities of future professionals. The application of innovative educational technologies in the educational environment of higher education will help to optimize the process of formation of key competencies in future psychologists and increase the effectiveness of professional training in particular. In the context of our study, it is important to determine the criteria for the readiness of the future psychologist for innovative professional activities, which is the prospect of further research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1619
ISSN: 2521-1757 (Print)
2616-8812 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Васильєва_О._НВ-56_2021.pdfУпровадження інноваціійних технологій в системі фахової підготовки майбутніх психологів791.76 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.