Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1628
Назва: Особливості підготовки вчителя фізичної культури в умовах інклюзивної освіти
Інші назви: Features of physical education teacher training in the conditions of inclusive education
Автори: Ярчук, Г.
Ганчева, К.
Yarchuk, G.
Hancheva, K.
Ключові слова: інклюзивна освіта
інклюзія
інтеграція
особливі потреби
освіта
фізичне виховання
фізична культура
inclusive education
inclusion
integration
special needs
education
physical education
physical culture
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Ярчук Г. Особливості підготовки вчителя фізичної культури в умовах інклюзивної освіти / Г. Ярчук, К. Ганчева // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 56. – С. 250-262.
Серія/номер: Педагогічні науки;56
Короткий огляд (реферат): У статті наголошено, що відповідно до сформованої в науці та практиці різних країн позиції, вчитель в інклюзивному класі виступає посередником соціальної справедливості та безпосереднім провідником реформ у системі освіти. Така дефініція вчителя пояснюється його практикою, яка створює інклюзивне навчальне середовище та дозволяє дітям з психофізичними порушеннями повністю реалізовувати свої освітні права, не будучи виключеними із системи загальної освіти (з необхідністю навчатися у спеціальній/корекційній школі). Важливість роботи з підготовки вчителів масових шкіл до реалізації інклюзії детермінувала наукові дослідження в різних країнах, включаючи Україну. Також окреслено, що у той же час поки що не знайшли нормативного закріплення підходи щодо важливих аспектів, що визначають такі сутнісні характеристики інклюзивної освіти, як особливості організації освітнього процесу в установах дошкільної та загальної середньої освіти, адаптація змісту освіти з урахуванням особливих освітніх потреб дітей та наступності різних рівнів освіти, зміст підготовки педагогів, здатних вирішувати професійні завдання у новій освітній ситуації та інших. Також зроблено висновки, що включаючи у підготовку педагогів фізичної культури гуманітарні технології, здійснюється не тільки активне освоєння теоретичних засад інклюзії, а й усвідомлення педагогами гуманістичної цінності інклюзивної освіти, прийняття учнів з ООП як повноцінних учасників освітнього процесу. Персоніфікований характер професійного саморозвитку педагогів фізичної культури забезпечується з допомогою активного освоєння змісту шляхом вирішення професійних завдань. Безпосередньо феномен «готовності педагога до роботи в умовах інклюзивної освіти» є складним, системним науковим об’єктом і відповідно має розглядатися з різних позицій. У статті зроблено акцент на те, що особистісна компетентність вчителя фізичної культури та його моральна позиція повинні вибудовуватися на основі соціальної моделі та теорії про особливих освітні потреби. Тобто всі індивідуальні особливості дітей з ООП слід розглядати, перш за все, не як прояви та наслідки патології (особисту проблему дитини), а як педагогічне завдання необхідних змін та нововведень у системі загальної освіти та, більш вузько, у процесі навчання.
Опис: The article emphasizes that in accordance with the position formed in science and practice of different countries, a teacher in an inclusive classroom acts as a mediator of social justice and a direct leader of reforms in the education system. This definition of a teacher is explained by his practice, which creates an inclusive learning environment and allows children with mental and physical disabilities to fully exercise their educational rights without being excluded from the general education system (with the need to study in a special / correctional school). The importance of working to prepare mainstream school teachers for inclusion has determined research in various countries, including Ukraine. It is also outlined that at the same time approaches to important aspects that determine such essential characteristics of inclusive education as the peculiarities of the organization of the educational process in preschool and general secondary education institutions, adaptation of the content of education taking into account the special educational needs of children and continuity of different levels of education, the content of teacher training, able to solve professional problems in a new educational situation and others. It was also concluded that by including humanitarian technologies in the training of physical education teachers, not only the active development of theoretical principles of inclusion is carried out, but also teachers’ awareness of the humanistic value of inclusive education, admission of PLO students as full participants in the educational process. The personalized character of professional self-development of teachers of physical culture is provided by means of active development of the maintenance by the decision of professional problems. The phenomenon of «teacher’s readiness to work in an inclusive education» is a complex, systematic scientific object and should be considered from different points of view. The article emphasizes that the personal competence of a physical education teacher and his moral position should be based on a social model and theory of special educational needs. That is, all the individual characteristics of children with PD should be considered, first of all, not as manifestations and consequences of pathology (personal problem of the child), but as a pedagogical task of necessary changes and innovations in general education and, more narrowly, in learning
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1628
ISSN: 2521-1757 (Print)
2616-8812 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ярчук_Г._Ганчева_К._НВ_56_2021.pdfОсобливості підготовки вчителя фізичної культури в умовах інклюзивної освіти801.83 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.