Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/578
Назва: Підготовка психологів до психокорекційної роботи з учнями
Інші назви: Psychologists’ preparation of for psychocorrectional work with students
Подготовка психологов к психокоррекционной роботе с учащимися
Автори: Васильєва, О.
Vasylieva, О.
Васильева, О.
Ключові слова: готовність
соціально-психологічна служба
психокорекційна робота
практичний психолог
професійна діяльність
readiness
socio-psychological service
psycho-correctional work
practical psychologist
professional activity
готовность
социально-психологическая служба
психокоррекционная работа
практический психолог
профессиональная деятельность
Дата публікації: 2018
Видавництво: К. : Гнозис
Бібліографічний опис: Васильєва О. А. Підготовка психологів до психокорекційної роботи з учнями / О. А. Васильєва // Директор школи, ліцею, гімназії : Всеукраїнський науково-практичний журнал. – К. : Гнозис, 2018. – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – № 6. – Кн. 2. – Том ІІІ (81). – С. 413-423.
Серія/номер: ;№ 6. – Кн. 2. – Том ІІІ (81).
Короткий огляд (реферат): В статті акцентується увага на тому, що подолання неуспішності як пріоритетний напрямок соціально-психологічної служби зумовлює розгляд професійної діяльності практичного психолога в якості базового ресурсу в залученні розвиваючого потенціалу кожного учня. Зазначено, що проблема готовності практичного психолога до роботи з невстигаючими учнями не виступала предметом спеціальних наукових досліджень, натомість заявила про себе у безпосередній професійній діяльності і є актуальною в науковому і практичному плані. Доведено, що особливого значення набуває це питання з погляду готовності психолога до роботи з дітьми, які вимагають особливої уваги, розпізнавання причин і ознак слабкої навченості, негативного ставлення до школи. Визначено й обґрунтовано сутність і структуру готовності майбутнього психолога до психокорекційної роботи з учнями. Акцентується увага на тому, що готовність до психокорекційної роботи явище інтегративне і включає такі функціонально пов’язані між собою компоненти: мотиваційний, когнітивний і особистісний. Конкретизовано зміст кожного з виділених компонентів. Зазначено, що органічне поєднання теоретичного, психологічного й практичного компонентів змісту забезпечує єдність мотивів готовності, знання про способи діяльності, вироблення професійних навичок та вмінь, що є об’єктивною передумовою підготовки психологів до психокорекційної роботи з учнями.
Опис: The article focuses on the fact that overcoming academic failure as a priority of the socio-psychological service determines the consideration of the professional activities of a practical psychologist as a basic resource in attracting the developmental potential of each student. It was noted that the problem of the readiness of a practical psychologists to work with unsuccessful students was not the subject of special scientific research. But at the same time, this subject is on high demand in every-day professional practice and is topicalt in scientific and practical terms. It has been proven that special attention to this issue should be paid when we talk about the psychologists’ readiness to the work with children who require special attention, the causes and signs of the poor learning and negative attitudes towards school recognition. Special attention was paid to the fact that readiness to the psycho-correctional work is an integrative phenomenon which includes such functionally related components as motivational, cognitive, and personal. Also, the essence and structure of the future psychologists’ readiness for psychocorrectional work with students are determined and substantiated. The content of each of the selected components is specified. It is noted that the constitutional combination of theoretical, psychological and practical components of the content ensures the unity of the motives of readiness, knowledge about the methods of activity, the development of professional skills and abilities. This combination is an objective prerequisite for the preparation of psychologists for psychocorrectional work with students.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/578
Розташовується у зібраннях:Наукові статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ольга Анатоліївна Васильєва.pdf391.2 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.