Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/663
Назва: Формування здоровʼязберігаючої компетенції майбутніх педагогів
Інші назви: Formation of healthcare-saving competence of future teachers
Автори: Баштовенко, О.
Вashtovenko, О.
Ключові слова: стан здоров'я
здоровий спосіб життя
фактори ризику
компетентність
здоровʼязбереження
health
healthy lifestyle
children
negative risk factors
health care
Дата публікації: 2019
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Баштовенко О. Формування здоровʼязберігаючої компетенції майбутніх педагогів / О. Баштовенко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – Вип. 42. – С. 34-40.
Серія/номер: Педагогічні науки;Вип. 42
Короткий огляд (реферат): Стаття розкриває сучасне поняття здорового способу життя, його аспекти. Надається короткий аналіз сучасного стану здоров‟я молоді України, основних складових здорового способу життя, напрямків, що стосуються укріплення здоровʼя. В статті наводяться посилання на законодавчі акти, та державні заходи щодо проблем укріплення здоровʼя населення, а також пропонуються шляхи впливу на формування здоровязберігаючої компетенції майбутніх педагогів. Сучасний етап формування здорового життєздатного покоління визначається соціальною політикою держав. Питання збереження здоров‟я ніколи не втратить своєї актуальності. Серед всіх цінностей, що людина визначає за своє життя, найвагоміше місце займає її здоров‟я та здоров‟я її дітей. Все що стосується підтримки, зміцнення, застосування різних технологій спрямованих на збереження здоров‟я, з давніх часів привертає увагу людства і до теперішнього часу є досить актуальним. Налагодити стосунки між урядом і особистістю через різноманітні громадські організації, навчальні заклади, структурні об‟єднання, здійснювати Концепцію загальнодержавної цільової соціальної програми «Формування здорового способу життя молоді України» повинен компетентний педагог, викладач. І, вразі готовності до ефективної професійної діяльності, ми зможемо розраховувати на здорове, успішне суспільство нашої країни. Сучасна статистика досить сумна, оскільки свідчить про велику кількість соматичних відхилень, які придбані дітьми і студентами під час навчання. Здоров‟язбережувальна компетенція, основа професійної підготовки вчителів, проблема першочергової важливості вищої освіти сьогодення. Суспільство потребує нового спеціаліста, здатного втілити практичний досвід у галузі здоровʼязбереження. Саме компетентнісний підхід у підготовці майбутніх вчителів формує нові технології в освіті та вирішує суперечності між соціальним замовленням та недостатнім рівнем сформованості здоровʼязбережувальної компетентності.
Опис: The article reveals the modern concept of a healthy way of life, its aspects. A brief analysis of the current state of health of Ukrainian youth, the main components of a healthy lifestyle, and directions concerning the strengthening of health is given. The article refers to legislative documents, and state actions on problems of strengthening the health of the population. The ways of influencing the formation of health-saving competence of future teachers are offered. The modern-day stage in the formation of a healthy, viable generation is determined by the social policy of states. The world community has already defined common views and requirements for the formation of health care through a number of documents and regulatory acts to promote the introduction of a healthy lifestyle. The issue of maintaining health will never lose its relevance. Among all the values that a person defines during his life, a significant place is occupied by his health and the health of his children. All that concerns the support, strengthening, the use of various technologies aimed at preserving health, has long attracted the attention of mankind and to even now has been highly relevant. A competent teacher, tutor , educator, coach has to establish relations between the government and the person through various public organizations, educational institutions, structural associations, to implement the Concept of the national target social program «Formation of a healthy lifestyle of young people of Ukraine». And when the pedagogues are ready for effective professional activity, we will be able to rely on a healthy, successful society of our country. Health-preserving competence, the basis of professional training of teachers of physical education, is a problem of paramount importance of higher education nowadays . There is no motivation for activities related to the preservation of children's health in future teachers , they do not know and do not know how to use health-preserving technologies in the educational process, ignore the scientific organization of labor in the pedagogical process.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/663
Розташовується у зібраннях:Наукові статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Баштовенко-О.pdf812.69 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.