Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Пареміологічний підхід до навчання латинської мови у вишах

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Кудінова, О.І.
dc.contributor.author Kudinova, O.I.
dc.date.accessioned 2018-04-18T12:46:42Z
dc.date.available 2018-04-18T12:46:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Кудінова О.І. Пареміологічний підхід до навчання латинської мови у вишах // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Педагогічні науки : Збірник наукових праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2015. – Вип. 33. – С. 101-106. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/208
dc.description The purpose of this article is to show the fruitfulness of paremiological approach to learning the Latin language, which allows to improve the ability of students and their efficiency in professional and social activities. It is shown that the use in the educational process of Latin proverbs, maxims, aphorisms not only contributes to the successful assimilation of lexical and grammatical material, but also develops the intellect, the ability to see the essence of things, to build cause-and-effect relationships and the overall picture of the world, that is, the qualities necessary for the future specialist. The developed method of teaching Latin is built on the basis of methods of teaching living foreign languages and provides the advantage of active methods over passive, ones. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті – продемонструвати плідність пареміологічного підходу у вивченні латинської мови, який дозволяє покращити здібності студентів та їх ефективність у професійній і суспільній діяльності. Доводиться, що використання у навчальному процесі латинських прислів’їв, сентенцій, афоризмів не тільки сприяє успішному засвоєнню лексичного та граматичного матеріалу, але і розвиває інтелект, здатність бачити суть речей, вибудовувати причинно-наслідкові зв’язки і загальну картину світу, тобто якості, необхідні для майбутнього фахівця. Розроблена методика викладання латинської мови будується на основі методик викладання живих іноземних мов і передбачає переваги активних методів над пасивними. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Ізмаїл : РВВ ІДГУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;33
dc.subject латинська мова uk_UA
dc.subject паремія uk_UA
dc.subject європейська культура uk_UA
dc.subject екстралінгвістичні здібності uk_UA
dc.subject інтерлінгвістичний аспект uk_UA
dc.subject the Latin language uk_UA
dc.subject paremia uk_UA
dc.subject European culture uk_UA
dc.subject extralinguistic abilities uk_UA
dc.subject interlinguistic aspect uk_UA
dc.title Пареміологічний підхід до навчання латинської мови у вишах uk_UA
dc.title.alternative Paremiological approach to teaching Latin in institutes of higher education uk_UA
dc.type Article uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу