Науковий вісник ІДГУ

 

«Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» видається з 1997 року (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №22509-12409 ПР від 01.12.2016).

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України в галузі «Педагогічні науки», «Історичні науки», «Філологічні науки» (Наказ МОН України від 10.05.2017 р. № 693).

Всі статті, що надходять до збірника, проходять процедуру обов’язкового конфіденціального рецензування за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного)

Останні внесення

Показати більше