Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Готовність майбутніх педагогів дошкільних закладів освіти до формування першооснов екологічної відповідальності вихованців

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Граматик, Н.В.
dc.contributor.author Gramatik, N.V.
dc.date.accessioned 2018-04-23T08:40:31Z
dc.date.available 2018-04-23T08:40:31Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Граматик Н.В. Готовність майбутніх педагогів дошкільних закладів освіти до формування першооснов екологічної відповідальності вихованців // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Серія «Педагогічні науки» : збірник наукових праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2017. – Вип. 36. – С. 58-63. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/258
dc.description Harmonization of the relationship between man and nature is today the key task of the educational process of multi-stage educational institutions. In this regard, in the context of implementing the national concept of upbringing preschool children, there is an urgent need for the formation of the primary focus of environmental responsibility among pupils. In the article some aspects of the problem of becoming a high school of specialists, capable of forming in the pupils the primary focus of environmental responsibility are highlighted. It is proved that the effectiveness of the ecological upbringing of preschool children depends to a large extent on the readiness of future educators for the ecological and pedagogical activity. uk_UA
dc.description.abstract Гармонізація взаємовідносин людини з природою виступає сьогодні ключовим завданням навчально-виховного процесу різноступеневих закладів освіти. У зв’язку з цим, в умовах реалізації національної концепції виховання дошкільнят є нагальна потреба у формуванні першооснов екологічної відповідальності у вихованців. У статті висвітлюються деякі аспекти проблематики становлення у вищій школі фахівців, здатних до формування у вихованців першооснов екологічної відповідальності. Доводиться, що результативність екологічного виховання дошкільників значною мірою залежить від готовності до еколого-педагогічної діяльності майбутніх вихователів. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Ізмаїл : РВВ ІДГУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;36
dc.subject екологічна освіта і виховання uk_UA
dc.subject екологічне виховання дітей дошкільного віку uk_UA
dc.subject готовність до еколого-педагогічної діяльності uk_UA
dc.subject екологічна відповідальність uk_UA
dc.subject ecological education and upbringing uk_UA
dc.subject ecological education of children of preschool age uk_UA
dc.subject readiness for ecological-pedagogical activity uk_UA
dc.subject ecological responsibility uk_UA
dc.title Готовність майбутніх педагогів дошкільних закладів освіти до формування першооснов екологічної відповідальності вихованців uk_UA
dc.title.alternative Ready for future masters of preschool education units to the formation of first suspension of environmental responsibility in researchers uk_UA
dc.type Article uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу