Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Просопографічний портрет земських лікарів Бессарабії (кінець ХІХ – початок XX ст.)

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях