Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Педагогічні технології формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Фурдуй, С.Б.
dc.contributor.author Furdui, S.B
dc.date.accessioned 2018-12-26T06:53:00Z
dc.date.available 2018-12-26T06:53:00Z
dc.date.issued 2016-03
dc.identifier.citation Фурдуй С.Б. Педагогічні технології формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери / С.Б.Фурдуй // Молодий вчений : наук. журн. – Херсон : Гельветика, 2016. - № 3 (30). – С. 437-440. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/358
dc.description The article analyzes educational technology of formation of professional competence of future specialists’ social and economic scope and wording of the conditions for its implementation. Deals with aspects of educational technology practiced in local high school. It’s analyzed the idea of contextual learning in the educational environment of students. Timely creation and use of innovative technologies gives a certain guarantee optimization, rationalization and predictability of modelled process that guarantees the receipt of a given universe properties and qualities for which the most innovative technology in this case and apply. So teaching specialists social and economic areas should be based on competence approach in their primary professionalization and taking into account other scientific and methodological approaches underlying pedagogy, psychology, social work and other sciences and complementary nature of the pedagogical conditions of professional training of students in high school. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано педагогічні технології формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери, і формулювання умов її реалізації. Висвітлено аспекти педагогічних технологій що практикуються в національній вищій школі. Проаналізована ідея контекстного навчання в освітньому середовищі студентської молоді. Вчасне створення і використання інноваційних технологій дає визна- чену гарантію оптимізації, раціоналізації, передбачуваності і змодельованості процесу діяльності, що гарантує одержання заданих всесвітом властивостей та якостей, заради яких сама інноваційна технологія в цьому випадку і застосовується. Так навчання фахівців соціономічної сфери має відбуватися на основі компетентнісного підходу в процесі їхньої первинної професіоналізації та з урахуванням інших науково-методологічних підходів, які лежать в основі педагогіки, психології, соціальної роботи та інших наук і доповнюють сутність педагогічних умов фахової підготовки студентів у вищій школі. uk_UA
dc.publisher Херсон : Гельветика uk_UA
dc.relation.ispartofseries ;3 (30)
dc.subject компетентність uk_UA
dc.subject професійна компетентність uk_UA
dc.subject фахівець соціономічної сфери uk_UA
dc.subject педагогічні технології uk_UA
dc.subject контекстне навчання uk_UA
dc.subject competence uk_UA
dc.subject professional competence uk_UA
dc.subject specialist uk_UA
dc.subject social and economic areas uk_UA
dc.subject educational technology uk_UA
dc.subject contextual learning uk_UA
dc.title Педагогічні технології формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери uk_UA
dc.title.alternative Pedagogical technologies forming professional competence future specialists of social and economic areas uk_UA
dc.type Article uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу