Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Націєцентричні інтенції Михайла Драй-Хмари

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Томчук, О.Ф.
dc.contributor.author Tomchuk, О.
dc.date.accessioned 2019-01-18T07:21:56Z
dc.date.available 2019-01-18T07:21:56Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Томчук О.Ф. Націєцентричні інтенції Михайла Драй-Хмари / О.Ф. Томчук // Філологічні діалоги : Збірник наукових праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2017. – Вип. 4. – С. 112-117. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/509
dc.description The article distinguishes some of M.Dray-Khmara’s scientific and creative activities epicenters, which accentuate the complex nationally-centricaltopic. Our observations confirm the personal neoclassic poet’s evidences fixed in his epistolary selection and diary. uk_UA
dc.description.abstract У статті виокремлюємо кілька епіцентрів науково-творчої діяльності М. Драй-Хмари, котрі акцентують комплексну націєцентричну тему. Свої спостереження підтверджуємо особистими свідченнями поета-неокласика, зафіксованими в його епістолярії та щоденнику. uk_UA
dc.publisher Ізмаїл : РВВ ІДГУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries ;Вип. 4
dc.subject інтенція uk_UA
dc.subject україноцентричність uk_UA
dc.subject національна література uk_UA
dc.subject національне самовизначення uk_UA
dc.subject мемуаристика uk_UA
dc.subject intension uk_UA
dc.subject Ukrainian centricity uk_UA
dc.subject national literature uk_UA
dc.subject national self-determination uk_UA
dc.subject memoirs uk_UA
dc.title Націєцентричні інтенції Михайла Драй-Хмари uk_UA
dc.title.alternative Nation-centered Intentions of Michael Drei-Khmara uk_UA
dc.type Article uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу