Філологічні діалоги

 

«Філологічні діалоги» – науковий часопис Ізмаїльського державного гуманітарного університету видається з 2012 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №22510-12410Р від 03.01.2017 р.

Науковий збірник «Філологічні діалоги» публікує статті з актуальних проблем сучасної гуманітаристики, лінгвістики та літературознавства.

Збірник друкується за ухвалою Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Новини

Всі тексти, що публікуються в збірнику, проходять перевірку за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck в рамках проекту підтримки наукових університетських видань.

Останні внесення

Показати більше