Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Розмова про премудрість з Григорієм Сковородою

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Шевчук, Т.
dc.date.accessioned 2019-06-04T11:17:17Z
dc.date.available 2019-06-04T11:17:17Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Шевчук Т. Розмова про премудрість з Григорієм Сковородою / Т. Шевчук // Переяславські Сковородинівські студії. – 2011. – Вип. 1. – С. 169-175. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/747
dc.description The article deals with the Sophia conception of G. Skovoroda on the base of his lections, dialogues and drama miniature «Conversation about Wisdom». G. Skovoroda interprets the popular on the East Slavic space image of Sofia God Wisdom in the synthesizing way like as: within the limits of the orthodox concept «Sofia – a God mirror»; in architectural concepts, going back to the Old Bible comparison «Sofia - the skilled worker»; in baroque mythopoetical categories Sofia – Athena – Minerva – Christ. The knowledge of God Wisdom is comprehended by G. Skovoroda as a natural component of the concept of happiness as the feeling of pleasure, a pacification, a harmony and a spiritual realization, which can be reached exclusively due to its intermediary. uk_UA
dc.description.abstract У статті аналізується концепція софійності Г.Сковороди на основі його лекційного курсу, діалогів та драматичної мініатюри «Розмова про Премудрість». Г.Сковорода витлумачує популярний у східноправославному просторі образ Софії Премудрості Божої у властивому йому синтезуючому ключі: в рамках ортодоксальної концепції «Софія – дзеркало Боже»; в архітектурних концептах, які сягають корінням старозаповітного зіставлення «Софія – майстриня»; в категоріях барокової міфопоетичної образності, виводячи ряд Софія – Афіна – Мінерва – Христос. Божа Премудрість мислиться ним як органічна складова концепції щастя, оскільки відчуття блаженства, умиротворення, гармонії і духовної втіхи досягається виключно за її посередництва. uk_UA
dc.relation.ispartofseries ;Вип. 1
dc.subject Софія-Мудрість uk_UA
dc.subject Бог uk_UA
dc.subject міф uk_UA
dc.subject образ uk_UA
dc.subject щастя uk_UA
dc.subject православне мислення uk_UA
dc.subject антична традиція uk_UA
dc.subject Sophia-Wisdom uk_UA
dc.subject God uk_UA
dc.subject myth uk_UA
dc.subject image uk_UA
dc.subject happiness uk_UA
dc.subject orthodox thinking uk_UA
dc.subject ancient tradition uk_UA
dc.title Розмова про премудрість з Григорієм Сковородою uk_UA
dc.type Article uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу