Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Дослідження педагогічних умов формування професійних компетенцій майбутніх економістів

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Яковенко, О.І.
dc.contributor.author Яковенко, Е.И.
dc.contributor.author Yakovenko, О.
dc.date.accessioned 2019-09-17T09:00:35Z
dc.date.available 2019-09-17T09:00:35Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Яковенко О.І. Дослідження педагогічних умов формування професійних компетенцій майбутніх економістів / О.І. Яковенко // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць / Гол. ред. док-р пед. наук, проф. 3.П. Бакум. - Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. - Вип. 37. - С. 292-296. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/801
dc.description The article is based upon the need of building a learning process on the basis of certain pedagogical conditions for more effective professional competence of future economists. Based on the research work of scientists gives his own definition of «pedagogical conditions» and offer them a comprehensive system for economic education. uk_UA
dc.description.abstract йбутніх економістів. У статті обґрунтовується необхідність побудови навчального процесу на засадах визначених педагогічних умов для ефективного формування професійної компетентності майбутніх економістів. На основі дослідження робіт науковців сформульовано власне визначення поняття «педагогічні умови» та запропоновано їх комплексну систему для економічної освіти. uk_UA
dc.publisher Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ» uk_UA
dc.relation.ispartofseries ;Вип. 37
dc.subject економічна освіта uk_UA
dc.subject інтерактивні методи навчання uk_UA
dc.subject інформатизація навчання uk_UA
dc.subject компетентністний підхід uk_UA
dc.subject педагогічні умови uk_UA
dc.subject практико-орієнтоване навчання uk_UA
dc.subject професійна компетентність uk_UA
dc.subject экономическое образование uk_UA
dc.subject интерактивные методы обучения uk_UA
dc.subject информатизация обучения uk_UA
dc.subject компетентностный подход uk_UA
dc.subject педагогические условия uk_UA
dc.subject практико­-ориентированное обучение uk_UA
dc.subject профессиональная компетентность uk_UA
dc.subject economic education uk_UA
dc.subject interactive teaching methods uk_UA
dc.subject informatization of education uk_UA
dc.subject competent approach uk_UA
dc.subject pedagogical conditions uk_UA
dc.subject practically oriented training uk_UA
dc.subject professional competence uk_UA
dc.title Дослідження педагогічних умов формування професійних компетенцій майбутніх економістів uk_UA
dc.title.alternative Исследование педагогических условий формирования профессиональных компетенций будущих экономистов. uk_UA
dc.title.alternative Study of pedagogical conditions of formation of professional competence of future economists uk_UA
dc.type Article uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу