Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Комплексна програма професійних курсів з підготовки гувернерів в закладах альтернативної освіти в Україні та зарубіжних країнах (контекст дистанційного навчання)

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Біла, О.О.
dc.contributor.author Граматик, Н.В.
dc.date.accessioned 2020-01-27T12:24:59Z
dc.date.available 2020-01-27T12:24:59Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Комплексна програма професійних курсів з підготовки гувернерів в закладах альтернативної освіти в Україні та зарубіжних країнах (контекст дистанційного навчання) / Укл. О.О. Біла – Ізмаїл: ІДГУ РВВ, 2020. – 32 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1021
dc.description.abstract Програма курсів підготовки гувернерів-вихователів складена на основі базового освітнього рівня претендентів. Основна мета курсів полягає у формуванні у слухачів готовності до роботи гувернерами-вихователями в сім’ї, що передбачає набуття ними знань про домашнє виховання дітей дошкільного віку, вмінь і навичок співпраці з батьками вихованців; реалізації індивідуальної освітньо-виховної роботи з дитиною; розвитку власної пізнавальної активності, творчого мислення та професіоналізму. Провідними завданнями підготовки гувернерів є ознайомлення слухачів з основами професійної діяльності гувернера-вихователя з урахуванням своєрідних особливостей освітньої системи країни, в якій вони будуть працювати; розкриття змісту індивідуальної роботи з дитиною дошкільного віку (від народження до вступу до школи); оволодіння слухачами основами домашнього виховання дошкільників з відхиленнями в розвитку та поведінці. uk_UA
dc.publisher Ізмаїл : РВВ ІДГУ uk_UA
dc.title Комплексна програма професійних курсів з підготовки гувернерів в закладах альтернативної освіти в Україні та зарубіжних країнах (контекст дистанційного навчання) uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу