Авторські роботи науковців

Останні внесення

 • Шикиринська, Ольга (Ізмаїл: Ірбіс, 2021, 2021)
  У монографії студіюється парадигма інтермедіальних образів у філософському доробку Д. Беньяна і Г. Сковороди. Аналізуються естетико-філософські погляди англійського та українського письменників у контексті духовних ...
 • Шевчук, Тетяна Станіславівна; Shevchuk, T. S. (Ізмаїл : "СМИЛ", 2010, 2010)
  Монографія є комплексним компаративним дослідженням актуальної наукової проблеми «Г. Сковорода і античність». В її рамках відтворюється панорама культурно-історичної дійсності України XVIII ст. із переосмисленням ...
 • Бухнієва, О.; Кічук, Н.; Біла, О.; Іванова, Д.; Панченко, І.; Сироткіна, Ж.; Баштовенко, О.; Звєкова, В.; Пастир, І.; Рубан, А.; Сарвілова, Д. (Ізмаїл : ІДГУ, 2022)
  Пропонована наукова праця містить узагальнені результати досліджень науковців Ізмаїльського державного гуманітарного університету й Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі підвищення якості ...
 • Кічук, А.В. (Ізмаїл : ТОВ РВА «Ірбіс», 2020)
  У монографії здійснено теоретико-методологічне обґрунтування феномену психоемоційного здоровʼя особистості студента на засадах системного, особистісно зорієнтованого, субʼєктно-діяльнісного та компетентнісного наукових ...
 • Циганенко, Л.; Мустяце, С.; Tsyganenko, L.; Musteata, S.; Березовська, В.; Гончарова, Н.; Дізанова, А.; Дзіковська, Л.; Дроздов, В.; Калчев, К.; Кічук, Н.; Колесник, Ю.; Кольцун, Н.; Ксенофонтов, І.; Лесіна, Т.; Майданевич, С.; Морошан, Я.; Норок, Л.; Огнєв, І.; Олейнікова, Г.; Татаринов, І.; Урсу, В.; Чорна, Л.; Шишкіна, Р.; Щетиніна, С. (2019)
  У виданні на підставі архівних документів, довідкової літератури, відкритих ресурсів Інтернету представлено інформацію щодо відомих особистостей (учених, політиків, військових, громадських діячів, представників культури ...
 • Цыганенко, Л.; Дроздов, В.; Дорошева, А. (Харьков : ООО «Диса плюс»,, 2017)
  В издании на основе архивных материалов, научного анализа и журналистских расследований представлена справочная информация об истории улиц города Измаила в период с 1812 года по 2017 год. Книга предназначена для ученых, ...
 • Бухнієва, О.; Bukhnieva, O. (Ізмаїл – Болград : ІДГУ, 2020)
  Видання містить матеріал про життєвий і творчий шлях видатного сучасного композитора Альони Томльонової та її вагомий внесок до скарбниці української музичної культури. Зібрано факти щодо формування світогляду, витоків ...
 • Яковенко, О.І. (Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2013)
  У монографії досліджується широкий спектр методологічних, теоретичних і практичних проблем формування ключових компетенцій професійної діяльності економістів у процесі практичної підготовки як важливий ...