Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Інформаційна відкритість освітнього закладу як переумова прозорості освітніх послуг

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Мізюк, В.
dc.contributor.author Рябчук, В.
dc.contributor.author Miziuk, V.
dc.contributor.author Ryabchuk, V.
dc.date.accessioned 2019-04-23T09:14:13Z
dc.date.available 2019-04-23T09:14:13Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Мізюк В. Інформаційна відкритість освітнього закладу як переумова прозорості освітніх послуг / В. Мізюк, В. Рябчук // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. – Вип. 39. – С. 64-69. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/627
dc.description Information openness of the educational institution is a requirement of a modern information society. This is emphasized by the normative documents of the Ministry of Education and Science of Ukraine, namely Article 30 of the Law «On Education», which is called «Transparency and Informational Openness of the Educational Establishment». Information openness means providing consumers and all interested persons with accurate and complete information about educational organization, provision of possibilities for direct communication with employees of education, reception of feedback from consumers of educational services. According to the Ukrainian legislation, educational establishments in order to realize information openness form open and public information resources. They contain information about their activities, the program of development of the institution, the annual report on the receipt and expenditure of financial and material resources, reports on the results of self-examination, reports on the results of inspections of schools, reports on the use of property attached to the school, etc. Effective means in this process are the latest network technologies, which include the site of an educational institution. The educational institution’s website is a means of positioning the school in the global Internet. The site promotes the dissemination of information about the institution, its activities, achievements in educational and research activities. With the help of the site, the education institution can declare itself at the level of not only the city and the district, but also far beyond its borders. The target group of site visitors in accordance with the level of interest in obtaining information is the administration of the school, teachers, pupils, parents of pupils, representatives of educational authorities and other interested persons. The positive experience of foreign countries in establishing the external connection of the institution through network facilities confirms the fact that a properly configured, informatively rich, satisfying information requests of users of the site is able to represent the school as a special educational institution. The site-tuned feedback for conducting a dialogue with visitors is an effective tool for school dialogue with parents, partners and society. uk_UA
dc.description.abstract В статті розглянуто поняття «інформаційна відкритість закладу освіти» як засіб позиціонування школи в глобальній мережі Інтернет, що сприяє поширенню інформації про заклад, його діяльність, досягнення у навчально-виховній і науково- дослідній діяльності. Інформаційна відкритість в інформаційному суспільстві відіграє важливу роль у стратегії розвитку закладу, сприяє покращенню взаємодії між школою і соціумом, педагогічним складом і учнями та їх батьками. В статті проаналізовано позитивний досвід зарубіжних країн у налагодженні зовнішнього зв ’язку закладу за допомогою мережевих засобів. З ’ясовано, що ефективними засобами інформування громадськості про діяльність школи є соціальні мережі і сайти шкіл. Окреслено цільові групи відвідувачів сайту за критеріями зацікавленості в отриманні інформації. Визначено позиції, за якими визначається ефективність інформаційної відкритості закладу освіти. Доведено, що відкритість і прозорість діяльності освітнього закладу сприяє підвищенню його іміджу та конкурентоспроможності. uk_UA
dc.publisher Ізмаїл : РВВ ІДГУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;Вип. 39
dc.subject інформаційне суспільство uk_UA
dc.subject інформаційна відкритість uk_UA
dc.subject взаємодія школи і соціуму uk_UA
dc.subject сайт школи uk_UA
dc.subject information openness uk_UA
dc.subject information society uk_UA
dc.subject school interaction with society uk_UA
dc.subject school's website uk_UA
dc.title Інформаційна відкритість освітнього закладу як переумова прозорості освітніх послуг uk_UA
dc.title.alternative Information openness of educational institution as a condition of transparency of educational services uk_UA
dc.type Article uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу