Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Авторські прирощення в синонімічному ряді на позначення мовлення

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Пашковська, Н.Ф.
dc.date.accessioned 2018-04-11T12:27:48Z
dc.date.available 2018-04-11T12:27:48Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Пашковська Н. Ф. Авторські прирощення в синонімічному ряді на позначення мовлення // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : Збірник наукових праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2009. – Вип. 27. – С. 154-157. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/70
dc.description.abstract У статті розглядається роль авторських прирощень у синонімічному ряді на позначення мовлення. На конкретному мовному матеріалі з художніх творів Є. Гуцала простежується багатство лексичної синоніміки не лише в кількісному складі синонімічних рядів і в широкому їх розгалуженні, але й у своєрідності використання, що досягається завдяки авторському вживанню порівнянь, різних прирощень і конкретизаторів. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассматривается роль авторских приращений в синонимическом ряде для обозначения речи. На конкретном языковом материале из художественных произведений Е. Гуцало прослеживается богатство лексической синонимики не только в количественном составе синонимических рядов и в широком их разветвлении, но и в своеобразии использования, что достигается благодаря авторскому употреблению сравнений, разных приращений и конкретизаторов.
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Ізмаїл : РВВ ІДГУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки;27
dc.title Авторські прирощення в синонімічному ряді на позначення мовлення uk_UA
dc.type Article uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу