Автореферати

 

Останні внесення

 • Колесников, А.О.; Kolesnykov, A.O. (Ізмаїл : ТОВ РВА «СМИЛ», 2015)
  Дисертацію присвячено описовому та лінгвогеографічному дослідженню морфології українських новожитніх говірок латерального полімовного і полідіалектного ареалу межиріччя Дністра і Дунаю, їх класифікації за генетичними та ...
 • Делюсто, М.С.; Delyusto, M.S. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2010)
  У дисертації вперше в україністиці здійснено опис морфологічної системи окремої української говірки на базі розробленої методики її дослідження на підставі свідчень діалектних текстів. Обґрунтовано принцип системності у ...
 • Райбедюк, Г.Б.; Raibeduk, G. (1996)
  Диссертация посвящена исследованию литературоведческой деятельности и художественного творчества П. Филиповича. В работе впервые предпринята попытка комплексного синтетического рассмотрения наследия писателя с ...
 • Кудінова, О.І.; Kudinova, О.І. (Київський національний лінгвістичний університет, 2003-11-03)
  Дисертацію присвячено дослідженню особливостей поетики прозових творів французького письменника М.Паньоля. В роботі вперше здійснена спроба вивчення індивідуально-авторської парадигми мистецтва, аналізу ...